Programy obliczeniowe

Skorzystaj z autorskich programów Knauf Insulation, które pomogą Ci obliczyć parametry cieplno-wilgotnościowe budynków.

Podstawowe

Obliczanie oszczędności związanych
z zastosowaniem ocieplenia

Obliczanie kosztów ogrzewania
i zapotrzebowania na energię cieplną

Zaawansowane

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych i analizy kondensacji pary wodnej projektowanej przegrody