Rysunki CAD

01. SUFITY PODWIESZANE
01.1.A - Sufit podwieszany do stropodachu żelbetowego PDF DWG
01.1.B - Sufit podwieszony użytkowego stropu na płytach TT (masywnych płytach prefabrykowanych) PDF DWG
01.1.C - Sufit podwieszany obniżający poziom użytkowy dla konstrukcji z drewna klejonego (możliwość ukrycia wentylacji, wygłuszający) PDF DWG
01.1.D - Sufit podwieszany obniżający poziom użytkowy pomieszczenia i wygłuszający stropodach ceramiczny PDF DWG
01.1.E - Sufit podwieszany wygłuszający w ściankach działowych PDF DWG

 

02. DACHY SKOŚNE
02.1.A - Kalenica - krycie dachówką PDF DWG
02.1.A.a - Sufit poddasza - krycie dachówką PDF DWG
02.1.B - Kalenica - krycie dachówką - wariant ułożenia paroizolacji PDF DWG
02.1.C - Kalenica - krycie dachówką - wariant z niepełnym wypełnieniem przestrzeni między krokwiami PDF DWG
02.1.C.a - Kalenica - krycie dachówką - wariant bez deskowania PDF DWG
02.1.D - Sufit poddasza - wariant bez deskowania zabezpieczającego sufitu poddasza PDF DWG
02.2.A - Kalenica - krycie gontem papowym PDF DWG
02.2.B - Kalenica - krycie gontem papowym - wariant ułożenia paroizolacji PDF DWG
02.2.C - Kalenica - krycie gontem drewnianym PDF DWG
02.2.D - Kalenica - krycie gontem drewnianym - wariant ułożenia paroizolacji PDF DWG
02.3.A - Okap - krycie dachówką - wariant z niepełnym wypełnieniem przestrzeni między krokwiami PDF DWG
02.3.A.a - Okap - krycie dachówką - wariant z całkowitym wypełnieniem przestrzeni między krokwiami PDF DWG
02.3.B - Okap - krycie dachówką - wariant ułożenia paroizolacji PDF DWG
02.3.B.a - Okap - krycie dachówką - wariant ułożenia paroizolacji z całkowitym wypełnieniem przestrzeni między krokwiami PDF DWG
02.3.C - Okap - krycie dachówką - wariant z poziomą podbitką zewnętrzną PDF DWG
02.4.A - Okap - krycie gontem papowym PDF DWG
02.4.A.a - Okap - krycie gontem papowym - wariant ułożenia paroizolacji PDF DWG
02.4.B - Okap - krycie gontem drewnianym PDF DWG
02.4.B.a - Okap - krycie gontem drewnianym - wariant ułożenia paroizolacji PDF DWG
02.5.A - Okap ze ścianką kolankową - widoczne belki stropowe PDF DWG
02.5.B - Okap ze ścianką kolankową - wariant z wygłuszeniem między belkami stropu poddasza PDF DWG
02.5.B.a - Okap ze ścianką kolankową - wygłuszony strop poddasza - wariant z poziomą podbitką zewnętrzną PDF DWG
02.5.C - Okap ze ścianką kolankową - wygłuszony strop poddasza - wariant z krótkim ociepleniem dachu PDF DWG
02.6.A - Okap z belką stropową z dodatkowym wygłuszeniem PDF DWG
02.6.A.a - Okap z belką stropową z dodatkowym wygłuszeniem - wariant z niepełnym wypełnieniem izolacji między krokwiami PDF DWG
02.6.A.b - Okap z belką stropową bez dodatkowego wygłuszenia między belkami stropowymi PDF DWG
02.6.A.c - Okap z widoczną belką stropową z drewna klejonego PDF DWG
02.7.A - Dach skośny na konstrukcji z drewna klejonego z poszyciem z blachy trapezowej do zastosowań na halach sportowych PDF DWG
02.7.B - Dach skośny na konstrukcji z drewna klejonego z poszyciem z blachy trapezowej - dystansowymi zetownikami stalowymi - do zastosowań na halach sportowych PDF DWG

 

03. ŚCIANY DZIAŁOWE
03.1.A - Lekka ścianka działowa PDF DWG
03.1.B - Lekka ścianka działowa - wariant ze słupkami nośnymi z drewna PDF DWG
03.1.C - Ścianka działowa o dużej wysokości (większa grubość) PDF DWG
03.1.D - Ścianka działowa o wzmocnionej konstrukcji nośnej PDF DWG
03.1.E - Ścianka działowa o wzmocnionej konstrukcji nośnej i dużej wysokości (odporność na uderzenia) PDF DWG
03.2.A - Mocowanie ścianki działowej do płyty podłogowej PDF DWG
03.2.B - Mocowanie ścianki działowej do płyty sufitowej - wariant z wygłuszeniem stropu PDF DWG
03.2.C - Mocowanie ścianki działowej do płyty podłogowej - wariant oddzieleniem pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (lub o intensywnych zapachach) PDF DWG
03.2.D - Mocowanie ścianki działowej do płyty połogi na gruncie PDF DWG
03.2.E - Mocowanie ścianki działowej do płyty sufitowej - wariant z oddzieleniem pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (lub o intensywnych zapachach) PDF DWG
03.2.F - Połączenie prostopadłych lekkich ścianek działowych PDF DWG

 

04. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
04.1.A - Ściana trójwarstwowa wentylowana z masywnym stropem międzykondygnacyjnym PDF DWG
04.1.B - Ściana trójwarstwowa wentylowana z masywnym stropem międzykondygnacyjnym - wariant okładziny elewacyjnej na ruszcie drewnianym PDF DWG
04.2.A - Ściana dwuwarstwowa BSO z masywnym stropem międzykondygnacyjnym - wariant z podłogą na płytach drewnopochodnych PDF DWG
04.2.B - Ściana dwuwarstwowa BSO z masywnym stropem międzykondygnacyjnym - wariant z podłogą na wylewce betonowej PDF DWG
04.3.A - Ściana trójwarstwowa wentylowana - szczegóły wykonania szczeliny wentylacyjnej PDF DWG
04.3.B - Ściany zewnętrzne, stropy - ściana dwuwarstwowa BSO PDF DWG
04.3.C - Ściana trójwarstwowa wentylowana - wariant wykonania ciężkiej okładziny ceramicznej PDF DWG
04.3.D - Ściana trójwarstwowa wentylowana - wariant dla systemu budynków szkieletowych PDF DWG
04.3.E - Ściana dwuwarstwowa wentylowana - wariant dla systemu budynków szkieletowych o konstrukcji stalowej PDF DWG
04.4.A - Ściana dwuwarstwowa BSO - szczegół parapetu przy oknie PDF DWG
04.4.B - Ściana trójwarstwowa wentylowana - szczegół parapetu przy oknie PDF DWG
04.4.C - Ściana dwuwarstwowa BSO - szczegół nadproża okiennego PDF DWG
04.4.D - Ściana trójwarstwowa wentylowana - szczegół nadproża okiennego PDF DWG
04.4.E - Ściana dwuwarstwowa BSO - przekrój poziomy przez okno PDF DWG
04.4.F - Ściana trójwarstwowa wentylowana - przekrój poziomy przez okno PDF DWG

 

05. PODŁOGI
05.1.A - Podłoga pływająca PDF DWG
05.1.B - Podłoga pływająca - wariant ze strefą izolowaną termicznie od spodu PDF DWG
05.2.A - Podłoga na legarach PDF DWG
05.2.B - Podłoga na legarach - wariant ze strefą izolowaną termicznie od spodu PDF DWG
05.2.C - Podłoga na prefabrykowanych płytach TT o dużym obciążeniu użytkowym PDF DWG
05.3.A - Podłoga na gruncie - wariant ze szczeliną wentylacyjną PDF DWG
05.3.B - Podłoga na gruncie - wariant podłogi pływającej na gruncie o lekkich warstwach wykończeniowych PDF DWG
05.3.C - Podłoga na gruncie - wariant podłogi pływającej na gruncie o ciężkich warstwach wykończeniowych PDF DWG
05.3.D - Podłoga na gruncie - wariant podłogi pływającej na gruncie o ciężkich warstwach wykończeniowych i możliwym dużym obciążeniem użytkowym PDF DWG

 

06. DACHY PŁASKIE
06.1.A - Połączenie niższego dachu o lekkiej konstrukcji drewnianej lub stalowej do wyższej ściany zewnętrznej PDF DWG
06.2.A - Attyka nieużytkowego stropodachu żelbetowego PDF DWG
06.2.B - Attyka użytkowego stropodachu żelbetowego PDF DWG
06.2.C - Attyka stropodachu żelbetowego - wariant dachu zielonego PDF DWG
06.3.A - Stropodach żelbetowy PDF DWG
06.3.B - Stropodach na lekkiej konstrukcji z drewna klejonego (lub konstrukcji stalowej) z poszyciem z blachy trapezowej PDF DWG
06.3.C - Stropodach żelbetowy użytkowy (np. taras) PDF DWG
06.3.D - Stropodach na lekkiej konstrukcji z drewna klejonego na pełnym deskowaniu PDF DWG
06.3.E - Stropodach na lekkiej konstrukcji z drewna klejonego (lub konstrukcji stalowej) z poszyciem z blachy trapezowej lub pełne deskowanie - wariant ze szczeliną wentylacyjną PDF DWG
06.3.F - Stropodach żelbetowy na blachach trapezowych i belkach z drewna klejonego PDF DWG
06.3.G - Stropodach na lekkiej konstrukcji z drewna klejonego z poszyciem ze sklejki wodoodpornej - wariant do zastosowania na basenach PDF DWG

 

07. ŚCIANY I STROPY GARAŻY
07.1.A - Strop i ściana garażu zagłębionego w gruncie PDF DWG
07.2.A - Strop garażu podziemnego pod przejazdem (parkingiem) PDF DWG
07.2.B - Strop garażu wielopoziomowego (powtarzalny) PDF DWG

 

08. FUNDAMENTY
08.1.A - Fundament ściany zewnętrznej dwuwarstwowej BSO, posadowienie płytkie PDF DWG
08.1.C - Fundament ściany zewnętrznej trójwarstwowej z wentylacją, posadowienie płytkie - wariant z ciężką warstwą elewacyjną PDF DWG
08.2.A - Fundament ściany zewnętrznej w systemie budownictwa szkieletowego PDF DWG
08.2.B - Fundament ściany zewnętrznej w systemie budownictwa szkieletowego - wariant ze szczeliną wentylacyjną PDF DWG
08.2.C - Fundament ściany zewnętrznej w systemie budownictwa szkieletowego - wariant okładziny zewnętrznej PDF DWG
08.3.B - Fundament ściany zewnętrznej trójwarstwowej, posadowienie głębokie PDF DWG

 

09. DYLATACJE I WPUSTY DACHOWE
09.1.A - Wpust dachowy na stropodachu żelbetowym PDF DWG
09.1.B - Wpust dachowy na stropodachu żelbetowym - wariant z tarasem użytkowym PDF DWG
09.1.C - Wpust dachowy na stropodachu żelbetowym - wariant z dachem zielonym PDF DWG
09.1.D - Wpust dachowy na stropodachu żelbetowym - wariant dachu o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo krytego blachą trapezową PDF DWG
09.2.A - Dylatacja dla stropodachów żelbetowych PDF DWG
09.2.B - Dylatacja dla lekkich dachów na konstrukcji z drewna klejonego lub na konstrukcji stalowej PDF DWG