Montaż izolacji ścianek działowych


Wytyczamy ścianę działową na stropie za pomocą poziomicy lub liniału, zaznaczając otwory drzwiowe. Następnie nanosimy 
przebieg ściany na rzylegające ściany i sufit za pomocą poziomicy i łaty.Profile UW mocujemy do stropów kołkami rozmieszczonymi co 1 m. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności, pod profilami poziomymi i pionowymi oraz w miejscu połączeń profili ze stropami i przylegającymi ścianami stosujemy taśmę akustyczną.Profile CW mocujemy do ścian lub konstrukcji budynku w rozstawie 60, 40 lub 30 cm. Profil CW powinien być włożony w profil UW na głębokość min. 1,5 cm –najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny profil.Płyty gipsowo-kartonowe o szerokości 120 cm przykręcamy do profili CW za pomocą wkrętów, rozmieszczonych co 20 cm. Okładzina ścienna nie powinna stykać się z podłożem – powinna być podniesiona o ok. 1 cm. U góry ściany pozostawiamy 5 mm szczeliny między okładziną a stropem, którą wypełnimy masą akrylową na etapie szpachlowania spoin.


Po ułożeniu w środku ściany ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej) izolację Strefa Ciszy układamy na „lekki wcisk” między profilamy, aby dokładnie wypełniła izolowaną przestrzeń.


Pokrycie drugiej strony ściany rozpoczynamy od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm, aby brzeg płyty gipsowo-kartonowej znajdował się w osi profili CW i aby przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe rozstawowi profili CW.