Izolacja ścian zewnętrznych

Izolacja ścian zewnętrznych

Izolacja ścian zewnętrznych ma na celu poprawienie izolacyjności cieplnej - poprawy wydajności energetycznej ścian zewnętrznych w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku i podwyższenia komfortu. Podczas, gdy ocieplenie ścian zewnętrznych w nowych budynkach stanowi istotną część projektu, tak wciąż wiele już istniejących budynków wymaga docieplenia.

  • ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie ETICS
  • fasady wentylowane
  • murowane ściany szczelinowe

Wymagania wg warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Współczynnik przenikania ciepła


Zalecane minimalne grubości wełny mineralnej

Zalecane minimalne grubości wełny mineralnej