Ocieplenie dachu

Ocieplenie dachu  

Komfort użytkowania, a w tym m.in. komfort cieplny i akustyczny a także zwiększenie biernej ochrony ppoż, można poprawić stosując wysokiej jakości produkty Knauf Insulation.
Izolacje cieplną dachów płaskich możemy wykonywać jako jednowarstwową lub dwuwarstwową składającą się z warstwy dolnej i warstwy wierzchniej dobieranej w zależności od projektowanego przeznaczenia dachu i obciążenia eksploatacyjnego.