Podział dachów płaskich

Podział dachów płaskich

W całym bilansie energetycznym budynku mieszkalnego przez dach może uciekać nawet do 40% ciepła, dlatego jednym z ważniejszych wymagań dla dachu skośnego jest spełnienie warunku izolacyjności termicznej:

Uobl = U +∆Ug + ∆Uf ≤ U[W/(m2K)]

Uobl – projektowy współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem nieszczelności i łączników
Umax – maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła według Warunków Technicznych

Poprawki U dla dachów płaskich

 

Dachy nieużytkowe bez dostepu
Powierzchnie dachów są  nieprzeznaczone do ciągłego użytkowania przez pieszych, przez ruch samochodowy lub jako dachy  zielone.
Obciążenia (poza ciężarem własnym elementów pokrycia oraz obciążeniem  wiatrem i  śniegiem  itp.) są ograniczone do obciążeń spowodowanych wykonywaniem czynności konserwacyjnych i naprawczych.

 

Dachy użytkowe – z dostępem ograniczonym lub z pełnym dostepem
Dachy użytkowe to:

  • powierzchnie przeznaczone do użytkowania przez pieszych, np.: tarasy, balkony, przejścia, chodniki;
  • powierzchnie przeznaczone na dachy zielone lub jakiekolwiek inne typy dachów pokryte zielenią;
  • powierzchnie obciążone wyposażeniem takim jak kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne, urządzenia dźwigowe lub inne wyposażenie eksploatacyjne budynku zlokalizowane na dachu.

 

Zalecenia:

  • Liczba łączników na m2 powierzchni zależy od wartości sił odrywających, sposobu instalacji, jak również typów łączników. Jako regułę przyjmuje się, że łączniki mocujące izolację wodochronną do podłoża stanowią równocześnie stabilizację warstwy izolacji termicznej oraz paraizolacji. W miejscach takich jak np. wewnętrzne powierzchnie pokrycia dachowego, może się okazać konieczne zastosowanie dodatkowego mocowania mechanicznego lub klejenia płyt izolacji termicznej.
  • Płyty termoizolacyjne mogą być układane luźno, mocowane mechanicznie albo klejone częściowo lub całopowierzchniowo. Należy przy tym uwzględnić  zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej dachu przeciwko unoszeniu przez wiatr.
  • Płyty termoizolacyjne muszą być układane w wiązaniu naprzemiennym.
  • Płyty izolacji należy układać na blachach trapezowych zgodnie z kierunkiem tworzących fałd blachy (wzdłuż górnych półek).