Ocieplenie poddasza

Najczęściej spotykany typ dachów w budynkach prywatnych i publicznych to dachy dwu- lub wielospadowe najczęściej z poddaszem użytkowym. W poddaszach nie użytkowych izolacja umieszczona jest na stropie poddasza, gdy jest ono nieogrzewane.

Jest to najtańszy sposób izolacji dachu. Aby wybrać odpowiedni sposób ocieplenia poddasza, najpierw należy ustalić jego przeznaczenie.

Komfort użytkowania, a w tym m.in. komfort cieplny i akustyczny a także zwiększenie biernej ochrony ppoż, można poprawić stosując wysokie jakości produkty Knauf Insulation. Izolacja cieplna może być rozmieszczana w różny sposób, uzależniony od konstrukcji więźby dachowej oraz grubości termoizolacji

  • ponad krokwiami,
  • pomiędzy krokwiami
  • pod krokwiami.

Może też być kombinacją wymienionych układów. Każdy sposób umieszczenia termoizolacji w połaci musi uwzględniać konieczność wentylowania dachu oraz spełniać wymagania związane z wymagania technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926 z 13 sierpnia 2013 r.)

Izolacja między i pod krokwiami.

Izolacja nad krokwiami.

Izolacja między i nad krokwiami.