Zalecana grubość izolacji poddasza użytkowego

W całym bilansie energetycznym budynku mieszkalnego przez dach może uciekać nawet do 40% ciepła, dlatego jednym z ważniejszych wymagań dla dachu skośnego jest spełnienie warunku izolacyjności termicznej:

Uobl = U +∆Ug + ∆Uf ≤ U[W/(m2K)]

Uobl – projektowy współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem nieszczelności i łączników
Umax – maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła według Warunków Technicznych

tabela