Ocieplenie poddasza nieużytkowego

Izolacja stropu, przy zastosowaniu której poddasze jest nieogrzewane i nieużytkowe.

Wszystkie zbiorniki i rury na nieogrzewanym poddaszu powinny być zaizolowane, aby nie dopuścić do zamarznięcia. Należy używać osłon izolacyjnych na zbiorniki. Właz na dach powinien również być zabezpieczony warstwą izolacji o minimalnej grubości 100 mm i uszczelniony. Należy używać  zatrzasków lub śrub, aby docisnąć uszczelkę i zapobiec przenikaniu powietrza na skutek wzmożonego wiatru.

Całą powierzchnię stropu należy zaizolować dwoma warstwami izolacji z serii Classic o całkowitej grubości minimalnej 150 mm. Szerokość pierwszej warstwy izolacji dopasowana do odstępów pomiędzy belkami, a jej grubość musi być równa grubości belek. Izolacja umieszczona pomiędzy belkami, zakończona na murłatach ułożonych na zewnętrznych ścianach. Drugą warstwę należy zamontować poprzecznie do pierwszej warstwy.

Zobacz katalogi rozwiązań: