Wymagania PPOŻ

Wełna mineralna w ECOSE Technology  charakteryzuje się najwyższą klasą  reakcji na ogień A1 – czyli produkty do dachów skośnych są NIEPALNE.

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej zawarte w prawie budowlanym (warunki techniczne – Rozporządzenie MI z 12.04.2002 r.DzU nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami, a w tym DzU nr 56 /2009, poz. 461; DzU 2013 poz. 926.

 
 Klasa odporności ogniowej układu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego ocieplenia poddasza w płaszczyźnie dachu: