Podłogi pływające

Podłogi pływające to najczęściej stosowana konstrukcja przy wykańczaniu surowego stropu, w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej stropu zarówno od dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych. Aby podłoga mogła stanowić skuteczną izolację termiczną i akustyczną między kondygnacjami, wylewka betonowa czy też suchy jastrych nie mogą mieć bezpośredniego styku ze stropem i ścianami. Z tego względu wzdłuż całego obwodu ścian powinien być zakładany pas izolacji obwodowej z wełny mineralnej, o wysokości sięgającej do górnego poziomu wylewki betonowej lub jastrychu. Duże znaczenie ma też prawidłowe ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na warstwie izolacji akustycznej, ponieważ przeciwdziała ona powstawaniu mostków akustycznych podczas wykonywania jastrychu cementowego. Zalecana grubość izolacji akustycznej wynosi 40 mm, aby zmniejszyć hałas przez podłogę o 30 dB.


Ciężkie podłogi pływające

Podłoga pływająca typu ciężkiego składa się z:

  • warstwy izolacji akustycznej (wełna mineralna)
  • warstwy dociążającej, która w konstrukcji stropu spełnia rolę płyty podkładowej pod nawierzchnię podłogową. Jest to zazwyczaj wylewka betonowa grubości ok. 5 cm.

Ważnym elementem konstruowania podłogi pływającej jest odizolowanie płyty podkładowej od ścian pomieszczenia poprzez zastosowanie paska izolacji akustycznej z wełny mineralnej na całej wysokości płyty podkładowej.


Wartość wskaźnika ważonego poziomu uderzeniowego dla różnych układów izolacji z wełny mineralnej


Lekkie podłogi pływające

Podłoga pływająca typu lekkiego składa się z:

  • Warstwy izolacji akustycznej (wełna mineralna)
  • Suchego jastrychu

Płyty suchego jastrychu mogą mieć postać: pojedynczych płyt gipsowo- kartonowych lub gipsowo- włóknowych, układanych mijankowo przeważnie w dwóch warstwach, lub przygotowanych fabrycznie elementów zespolonych ze złączem zakładkowym lub na pióro wpust o grubości ok. 25 mm.
Ważnym elementem konstruowania podłogi pływającej jest odizolowanie płyty podkładowej od ścian pomieszczenia, przez zastosowanie paska izolacji akustycznej z wełny mineralnej na całej wysokości podłogi.


Wartość wskaźnika ważonego poziomu uderzeniowego dla różnych układów izolacji z wełny mineralnej