Wytyczne montażu dachu zielonego

 • Rozpocznij montaż w ciągu 24 godzin od dostawy.
 • Kobierce roślinne nie powinny być przechowywane w zwojach dłużej niż kilka dni (wliczając transport).
 • Montaż należy prowadzić w temperaturze powyżej +5oC oraz przy pogodzie bezwietrznej lub przy niskiej prędkości wiatru. 

Krok 1: Przygotowanie dachu

Oczyść dach miotłą. Sprawdź, czy membrana hydroizolacyjna nie jest uszkodzona. Upewnij się w zakresie szczelności pokrycia dachu.

Krok 2: Urbanscape Membrana Ochronna

 • Jeśli dachowa membrana hydroizolacyjna nie jest odporna na penetrację korzeniami, należy pokryć dach Urbanscape Membraną Ochronną.
 • Membrana Ochronna powinna przykrywać membranę dachową hydroizolacyjną z co najmniej 0,5 m zakładką z każdej strony. Umocuj Membranę Ochronną tak, aby zabezpieczyć ją przed podwiewaniem przez wiatr.
 • Jeśli konieczna jest instalacja kosza spustowego, przytnij w tym miejscu Membranę Ochronną. Nie należy wycinać Membrany Ochronnej bezpośrednio na membranie hydroizolacyjnej, aby jej nie uszkodzić.

Krok 3: Urbanscape System Folii Drenażowych

Wybór Systemu Folii Drenażowych:

(a) Urbanscape Folia Drenażowa Retencyjna
Panele folii są perforowane z jednej strony, aby umożliwić retencję wody. Należy montować panele z otworami na górze, na zakładkę.
(b) Urbanscape Folia Drenażowa
Folię należy ułożyć białą warstwą filcu na górze. Folie należy układać szczelnie obok siebie.

 • Folię Drenażową lub Folię Drenażową Retencyjną ułóż na całej powierzchni dachu.
 • W miejscach instalacji koszów spustowych wytnij odpowiednie otwory w folii drenażowej. Dla bezpieczeństwa i ochrony folii zaleca się używanie noży hakowych.

Krok 4: Urbanscape Green Roll

 • Rozłóż Urbanscape Green Roll poprzecznie na powierzchni Urbanscape Folii Drenażowej. Pasy Urbanscape Green Roll układaj tak, aby dokładnie przylegały do siebie.
 • Możesz również wykształcić pas na obrzeżu dachu o szerokości 20 cm niepokryty podłożem Urbanscape Green Roll, który zostanie wykończony żwirem.
 • Urbanscape Green Roll możesz przyciąć do odpowiedniej wielkości, jeśli jest to konieczne.

Krok 5: Urbanscape Sedum-mix

 • Delikatnie rozłóż kobierzec Urbanscape Sedum-mix poprzecznie na Urbanscape Green Roll.
 • Rozpocznij układanie z klapką od góry. Sprawdź poprawne ułożenie rolki przed rozwinięciem. Po rozwinięciu nie zaleca się przeciągania kobierca w różne strony.
 • Urbanscape Sedum-mix może być przycięty do dowolnego wymiaru. Zaleca się użycie noża hakowego.
 • Kobierzec Urbanscape Sedum-mix powinien być ułożony na całej powierzchni Urbanscape Green Roll. W przypadku zastosowania pasów ze żwirkiem na obrzeżach dachu, warstwę wegetacyjną należy zakończyć co najmniej 20 cm od obrzeży dachu.

Krok 6: Kosz spustowy

 • Umieść kosze spustowe w rurach spustowych.
 • Umieść profil aluminiowy wokół Sedum i profil L pod Urbanscape Folią Drenażową.

Krok 7: Strefa żwirku

 • Przestrzeń między krawędzią dachu i warstwą kobierca Sedum- mix należy wypełnić mieszanką żwirku o frakcji 16-32 mm .
 • Upewnij się, że Urbanscape Membrana Ochronna jest całkowicie przykryta żwirkiem. • Wysokość warstwy żwirku powinna być taka sama jak wysokość Urbanscape Sedum-mix.

Krok 8: Po instalacji

 • Odetnij widoczne pasy Membrany Ochronnej na krawędziach dachu. Nie przycinaj bezpośrednio na warstwie pokrycia hydroizolacyjnego. Pamiętaj, aby nie używać w tym celu ostrych noży.
 • Wypełnij puste miejsca kawałkami roślinności Sedum-mix.
 • Podlewaj roślinność aż Urbanscape Green Roll nie będzie nasycona wodą.