Pytania i odpowiedzi

Co to jest naturalna wełna mineralna w ECOSE® Technology?

Naturalna wełna mineralna firmy Knauf Insulation jest produkowana z naturalnie występujących i/lub wtórnych surowców przy wykorzystaniu biotechnologii łączenia włókien bazującej na naturalnych komponentach, wolnej od formaldehydu, fenolu i akrylu, bez dodatku sztucznych barwników oraz substancji rozjaśniających.

Co to jest ECOSE® Technology?

ECOSE® Technology to innowacyjna, wolna od formaldehydu biotechnologia łączenia włókien, bazująca na szybko odnawialnych surowcach zamiast ropopochodnych substancji chemicznych. Dzięki obniżonej energii skumulowanej wpływa na doskonałą charakterystykę środowiskową produktu i przyczynia się do polepszenia stanu środowiska i rozwoju zrównoważonego w budownictwie. ECOSE® Technology została stworzona z myślą o materiałach izolacyjnych ze szklanej i kamiennej wełny mineralnej. Można ją jednak wykorzystać również w innych produktach, w których zaletą byłoby wyeliminowanie żywicy zawierającej formaldehyd.

Jak działa ECOSE® Technology?

Poprzez przekształcenie surowca pochodzenia biologicznego w obojętny polimer, w ramach zastrzeżonego procesu, ECOSE® Technology pozwala na uzyskanie wyjątkowo mocnego spoiwa, które wiąże włókna izolacji z wełny mineralnej. Spoiwo wykorzystywane w ECOSE® Technology spełnia te same funkcje co żywice fenolowo-formaldehydowe stosowane w produktach z tradycyjnej wełny mineralnej – spaja włókna izolacji, zapewnia stabilność, trwałość i elastyczność wymagane dla materiałów budowlanych. Dzięki temu odkryciu możliwe jest wyeliminowanie formaldehydu oraz fenolu wykorzystywanych obecnie w produkcji.

Czy naturalna wełna mineralna w ECOSE® Technology jest droższa?

Nowe produkty w ECOSE® Technology są konkurencyjne cenowo w porównaniu z tradycyjną wełną mineralną, a ponadto oferują dodatkowe korzyści.

Jakie testy przeszła wełna mineralna firmy Knauf Insulation w ECOSE®Technology?

ECOSE® Technology jest wynikiem pięciu lat intensywnych prac badawczo-rozwojowych. W tym czasie produkty zostały poddane kompletnym i rygorystycznym testom, które dotyczyły jakości i wpływu na środowisko naturalne. Badania potwierdziły, że produkty z wykorzystaniem ECOSE® Technology charakteryzują się jeszcze lepszymi parametrami niż i tak doskonałe tradycyjne produkty z wełny mineralnej firmy Knauf Insulation. Wszystkie spełniają wymagane standardy, jak chociażby normy zdrowia i bezpieczeństwa, certyfikacji jakościowej dla produktów z wełny mineralnej oraz posiadają oznaczenia CE w Europie, kryteria UL „Underwriters Laboratories” oraz GREENGUARD w Ameryce Północnej.

Co oznacza zwiększona trwałość w przypadku wełny mineralnej Knauf Insulation w ECOSE®Technology?

W dłuższym czasie wełna mineralna w ECOSE® Technology posiada lepsze właściwości w zakresie rozprężania niż tradycyjna wełna mineralna. Wełna mineralna w ECOSE® Technology w różnych gęstościach jest sztywniejsza i w dłuższym okresie w mniejszym stopniu traci wytrzymałość na rozciąganie niż tradycyjna wełna mineralna, zwłaszcza w przypadku produktów o mniejszej gęstości.

Dlaczego materiały w ECOSE®Technology są bardziej ekologiczne niż porównywalne standardowe produkty?

Wszystkie materiały z wełny mineralnej firmy Knauf Insulation są z natury przyjazne dla środowiska – posiadają wysoką zawartość materiałów wtórnych i odnawialnych, a także oszczędzają setki razy więcej energii niż zużywa się do ich produkcji. Jednak materiały produkowane w ECOSE® Technology są jeszcze bardziej ekologiczne, ponieważ:

  • są produkowane z naturalnie występujących i/lub wtórnych surowców przy wykorzystaniu biotechnologii łączenia włókien bazującej na naturalnych komponentach, wolnej od formaldehydu, fenolu i akrylu, bez dodatku sztucznych barwników oraz substancji rozjaśniających przyczyniają się do poprawy jakości powietrza wewnątrz budynków ze względu na wyeliminowanie formaldehydu i fenolu z procesu produkcji
  • wytwarzane są z zastosowaniem spoiwa o 70% mniej energochłonnego niż spoiwa tradycyjne, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko
  • zapewniają obniżoną emisyjność procesu produkcyjnego, zmniejszają oddziaływanie na środowisko pracy i poprawiają charakterystykę środowiskową budynków, w których są zastosowane
  • są konkurencyjne cenowo w porównaniu z tradycyjną wełną mineralną, co sprzyja zwiększeniu zainteresowania produktami zgodnymi z ideą zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój – dlaczego to takie ważne?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Udowodniliśmy, że pomiędzy planowaniem ekonomicznym i ekologicznym należy postawić znak równości. Ponoszone koszty na ogrzewanie i chłodzenie przez właścicieli domów jednorodzinnych, mieszkańców budynków wielorodzinnych, zarządców inwestycji użyteczności publicznej są zwykłym marnotrawstwem energetycznym, a co z tym związane – marnotrawstwem pieniędzy i działaniem na szkodę środowisku naturalnemu. Nasz klimat się zmienia. Zasoby ropy i gazu kurczą się. Potrzebujemy znaczącej redukcji gazów cieplarnianych. Co więcej, podniesienia efektywności energetycznej budynków wymagają dyrektywy unijne. Dotyczy to zarówno poprawy efektywności budynków nowoprojektowanych, ale także tych istniejących. Izolacja budynku w ECOSE Technology znacząco ogranicza straty ciepła poprzez piwnice, podłogi, ściany i dach, poprawia komfort mieszkania oraz wpływa na zwiększenie wartości nieruchomości.

Na czym polega wygodny montaż nowej wełny mineralnej?

Nowa wełna mineralna jest wygodna w montażu, ponieważ jest milsza w dotyku, pozbawiona zapachu, mniej pyląca i łatwiejsza w obróbce. Ważne, aby pamiętać, że wełna mineralna Knauf Insulation w ECOSE® Technology zaliczana jest do kategorii izolacji z wełny mineralnej, dla których środki ochrony osobistej są wciąż wymagane. Takie zalecenie wskazane jest również na opakowaniach (piktogramy z instrukcjami znajdują się na opakowaniach wszystkich wyrobów produkowanych przez członków stowarzyszenia EURIMA, do których należy Knauf Insulation).