Czym są zmiany klimatyczne?

Zmiany klimatyczne oznaczają negatywny wpływ efektu cieplarnianego na klimat Ziemi. Gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze - pochodzących głównie ze spalania paliw kopalnych doprowadziło do podwyższonych temperatur, które szybko i dramatycznie zmieniają model pogody na Ziemi.

Nawet jeśli dzisiaj zaczniemy temu przeciwdziałać, będą musiały upłynąć lata a może nawet dekady, aby zgromadzone gazy cieplarniane zostały wchłonięte przez lasy i oceany. Najprawdopodobniej skutki zmian klimatycznych jeszcze bardziej pogorszą się, nim zaczną się poprawiać.

Klimat Ziemi zmienił się gwałtownie zwłaszcza w przeciągu ostatnich 10 lat. W skali światowej dziesięć najgorętszych lat w historii wystąpiło od początku lat 90-tych dwudziestego wieku.

W przeciwieństwie do popularnego poglądu, efekt cieplarniany i zmiany klimatyczne nie poprawiają naszego życia - efekty są bez wątpienia negatywne! Musimy przeciwdziałać teraz, gdyż w przeciwnym wypadku nasza przyszłość jest niepewna. Zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie dla ludzkości w całej historii.