Znaczenie efektywności energii

Plan działania na rzecz efektywności energetycznej

Podwyżka cen gazu", „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju", „Paliwa podrożeją", „Zasoby energetyczne wyczerpują się", „Nagła zmiana klimatu" - to komunikaty, które uświadamiają nam, że trudno żyć bez energii, a jeszcze trudniej o... tanią energię.

Komisja Europejska przedstawiła Plan Działania w sprawie poprawy efektywności energetycznej w państwach członkowskich UE, z którego wynika, że co najmniej 20 procent energii wykorzystywanej w Europie jest dziś marnowane. Zużycie takiej ilości energii kosztuje Unię Europejską 100 miliardów Euro rocznie, a jednocześnie przyczynia się do dalszej degradacji naszego środowiska. Komisja przewidziała w Planie Działania ograniczenie wykorzystania energii o 20%. Dla przeciętnego mieszkańca oznacza to oszczędność kilkuset złotych w skali roku, dla środowiska ograniczenie emisji CO2 o 780 milionów ton do 2020 roku, co spełnia wymagania protokołu Kyoto.

Około 40 procent energii zużywamy właśnie w naszych domach. Powinniśmy używać energooszczędnych urządzeń grzewczych oraz oświetlenia, ale najważniejsze jest ograniczenie ciepła, które ucieka przez ściany i dachy naszych domów. Aby ograniczyć taką nieefektywność należy prawidłowo zaizolować strychy, poddasza oraz ściany w budynkach. Specjaliści szacują, że z powodu braku odpowiedniej izolacji, obiekty tracą nawet 30 procent energii!

W nowych planach rozwoju na lata 2007-2013 przewidziano, że 3 procent funduszy unijnych powinno być przeznaczonych na działania podnoszące efektywność energetyczną. Niestety polski rząd na cele związane nie tylko z ochroną środowiska, ale również ze wzrostem konkurencyjności polskiej gospodarki, planuje przeznaczyć znacznie mniejszą sumę funduszy. Republika Czeska - kraj o podobnym klimacie - w efektywność energetyczną planuje zainwestować 3 procent unijnej pomocy. Bliska nam nie tylko historycznie Litwa- aż 6 procent. Tymczasem polskie władze rządowe i samorządowe przekażą na termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków tylko około 0,9 procenta z unijnych funduszy.