Tektalan® A2 037/2

Tektalan® A2 037/2

Dwuwarstwowa płyta z wełny drzewnej  z rdzeniem z wełny kamiennej.

Zastosowanie rekomendowanestropy, sufity.

Zastosowanie możliwe: ściany zewnętrzne  obiekty sportowe, , pomieszczenia techniczne.

 

 

  • Płyta warstwowa 12mm WW / X mm SW.
  • Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 (produkt niepalny).
  • Odporność ogniowa F120 do F180.
  • Lambda deklarowana WW λD = 0,09 W/mK. 
  • Doskonała izolacyjność cieplna lambda deklarowana SW λD = 0,037 W/mK 
  • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 kPa. 
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty ≥ 5.

Przemysłowe garaże i pomieszczenia techniczne

W garażach czy pomieszczeniach technicznych najważniejsze staje się kształtowanie czasu pogłosu pomieszczenia czyli pochłanianie dźwięku przy jednoczesnym zwiększeniu izolacyjności termicznej przegród.

Stropy i sufity przemysłowe

Dla stropów nad piwnicami i pomieszczeniami o różnych temperaturach użytkowych bardzo ważną rolą oprócz funkcji konstrukcyjnej jest izolacyjność cieplna stropu.