Dachy Zielone Urbanscape

Dachy Zielone Urbanscape

Nowy system dachów zielonych bez zwiększonego obciążania konstrukcji i uciążliwej konserwacji.

  • Łatwe utrzymanie – odpowiednia retencja wody, nie wymaga podlewania
  • Niezwykła lekkość – dzięki niskiej wadze, system nie obciąża nadmiernie konstrukcji dachu
  • Bardzo łatwy montaż – kompletny system, montaż nie wymaga specjalnych narzędzi
  • Doskonały dla budynków na obszarach zurbanizowanych

Estetyczny i naturalny wygląd

Dachy zielone posiadają wiele korzyści technicznych, ekologicznych oraz ekonomicznych. Pełnią dużą rolę w retencjonowaniu wody opadowej.Do kolejnych atutów należą: wspomaganie termoizolacji budynku oraz pełnienie na terenach zurbanizowanych funkcji terenów czynnych biologicznie. Pozytywnie i symultanicznie oddziałują na budynek, człowieka i środowisko naturalne.

Poprawa warunków klimatycznych przestrzeni zurbanizowanej:

  • dachy zielone pochłaniają dwutlenek węgla i wydzielają tlen
  • zatrzymują kurz i inne zanieczyszczenia powietrza - ok. 200 g kurzu/m2
  • nawilżają i jonizują ujemnie powietrze, a w upalny dzień wyparowują około 0,5 l wody/m2
  • obniżają temeraturę powierzchni dachu, temperatura zielonego dachu jest o ok. 40°C niższa od tradycyjnego dachu.

Podwyższenie parametrów technicznych i trwałości dachu

Zielony dach przedłuża trwałość konstrukcji dachu. Chroni warstwy dachu przed uszkodzeniem mechanicznym, promieniowaniem UV i wysokimi wahaniami temperatur. Stanowi dokosnałą termoizolację dachu, tłumi hałas oraz pełni ważną rolę w ochronie przeciwpożarowej.

Układ warstw systemu Urbanscape

Więcej informacji znajdziesz również na: www.green-urbanscape.com

Produkty Urbanscape