Parametry techniczne wełny mineralnej Knauf Insulation

Zalety i parametry techniczne wełny mineralnej Knauf

Elastyczność

Jedną z zalet wełny mineralnej szklanej w ECOSE® Technology jest większa kompresja, która zapewnia lekkość izolacji i gwarantuje duże oszczędności transportowe poprzez więcej m2 w opakowaniu i 30-40% mniej czasu poświęconego na noszenie produktu z samochodu do miejsca aplikacji. Produkty z naturalnej wełny mineralnej Knauf Insulation w ECOSE® Technology osiągają swoja nominalną grubość po rozprężeniu i zachowują ja przez cały okres użytkowania, nie kurczą się, nie osiadają i nie tracą sowich parametrów nawet przy zmiennych warunkach wilgotnościowych.
 
Naturalna wełna mineralna Knauf Insulation w ECOSE® Technology, dzięki wyjątkowej elastyczności i sprężystości po rozprężeniu i włożeniu płyt pomiędzy krokwie doskonale dopasowuje się do krowi poprzez tzw. mikroklik włókien na krawędziach płyt. Długie i sprężyste włókna produktów z Knauf Insulation z naturalnej wełny w ECOSE® Technology powodują wyjątkowe dopasowanie się płyt do wypełnianych konstrukcji. W ciągu całego czasu użytkowania płyty z naturalnej wełny mineralnej w ECOSE® Technology nie osiadają, a poddane mocnemu naciskowi (np. naciśnięcie butem) wracają do swojej poprzedniej postaci.
 
Bardzo dobre właściwości izolacyjne przy niskiej gęstości  szklanej wełny mineralnej Knauf Insulation to:
  • mniejsze obciążenie konstrukcji budynku,
  • mniejsze obciążenia dla wykonawców przy układaniu izolacji,
  • mniejsza emisja CO2 przy produkcji i transporcie, czyli mniejsza energia skumulowana produktu co wpływa na lepszą ocenę środowiskową wyrobu.

Odporność na ogień

O bezpieczeństwie  bezpieczeństwie przeciwpożarowym izolacji informuje klasa reakcji na ogień. Wełna mineralna szklana i kamienna w Ecose® Technology posiadają najlepszą i najwyższą klasę reakcji na ogień A, co oznacza, że nie palą się, nie wytwarzają dymu i płonących kropli.
O bezpieczeństwie produktów Knauf Insulation świadczą następujące parametry: 
  • klasa reakcji na ogień A1 lub A2: izolacje nie mają wkładu w rozwój pożaru i nie powodują rozgorzenia,
  • wskaźnik s1: izolacje nie wydzielają dymu,
  • parametr d0: izolacje nie wytwarzają płonących kropli.

Pochłanianie dźwięku i izolacyjność akustyczna

O akustyce przestrzeni świadczą takie parametry, jak:
  • wskaźnik i współczynnik pochłaniania dźwięku – parametr chrakteryzujący wykorzystaną izolację;
  • izolacyjność akustyczna – parametr chrakteryzujący cały element budynku (np. ścianka działowa, dach skośny itp.).
Produkty Knauf Insulation z  naturalnej wełny mineralnej w ECOSE® Technology posiadają najwyższą klasę pochłaniania dźwięku A. Energia jest bardzo dobrze absorbowana przez długie i cienkie włókna  wełny szklanej i poprzez drgania włókna te zamieniają fale dźwiękową w niewielką ilość energii. 
 

Przewodzenie ciepła

Zarówno szklana, jak i kamienna wełna mineralna w ECOSE® Technology charakteryzują się doskonałymi współczynnikami przewodzenia ciepła, dzięki czemu Zarówno szklana, jak i kamienna wełna mineralna w ECOSE®  Technology charakteryzują się doskonałymi współczynnikami przewodzenia ciepła, dzięki czemu izolacje Knauf Insulation wspierają zrównoważony rozwój, doskonale sprawdzają się w obiektach realizowanych zgodnie z tzw. zielonymi zamówieniami oraz obiektach ekologicznych.
Wełna kamienna (bez dodatków aerożeli)
lD = 0,035 ¸ 0,045 W/mK
Wełna szklana (bez dodatków aerożeli)
lD = 0,030 ¸ 0,045 W/mK

Hydrofobizacja

Wełna mineralna to układ włókien pokrytych spoiwem, które są hydrofobizowane zgodnie z wymaganiami EN 13162, a parametry nasiąkliwości dla wełny mineralnej szklanej i kamiennej w ECOSE Technology są takie.
 

Przewodność cieplna (λ)

Przewodność cieplna to zdolność materiału do przewodzenia ciepła. Im niższa przewodność, tym lepszy jest materiał izolacyjny. Przewodność cieplna mierzona jest w watach na metr kwadratowy powierzchni przy różnicy temperatury 1 Kelwina na jednostkę grubości 1 metra (W/mK), a jednostką jest lambda. Termin lambda 90/90 jest używany w celu ujednolicenia metod prezentacji wyników statystycznych i jest stosowany zgodnie z CPD (Construction Products Directive) - dyrektywą UE dotycząca wyrobów budowlanych oraz oznakowaniem CE (CE marking) dotyczącym wyrobów wprowadzanych na rynek UE. Jednak w budownictwie stosowana jest też inna miara zwana oporem cieplnym (R). 
 

Opór cieplny

Opór cieplny określa zdolność materiału do powstrzymania przepływu ciepła. Im wyższy jest opór cieplny, tym lepszy jest materiał izolacyjny. Wyraża on stosunek grubości materiału w metrach do przewodności cieplnej (mierzonej w λ 90/90). Zgodnie z CPD (Construction Products Directive) - dyrektywą UE dotycząca wyrobów budowlanych oraz oznakowaniem CE (CE marking), używany jest termin R 90/90. Miara ta nie wynika jedynie z zastosowania λ 90/90 i wymaga dodatkowo zaokrąglenia „w dół" do wartości 0,05. Przykład: 170 mm Crown Wool R = 0,170/0,044
 

Współczynnik przenikania ciepła (U)

Współczynnik przenikania ciepła określa zdolność przegrody budowlanej do przewodzenia ciepła w stałych warunkach. Im niższy jest współczynnik, tym lepsze właściwości przegrody. Wartość ta wyraża ilość ciepła, jakie ucieka przez jednostkę powierzchni, w jednostce czasu i przy jednostce różnicy temperatur po obu stronach przegrody budowlanej. Jest to odwrotność sumy oporów cieplnych (R) poszczególnych warstw materiałów (1/R).