Heraklith® A2-C

Heraklith® A2-C

Płyta z wełny drzewnej. 

Zastosowanie rekomendowane: stropy, sufity, pomieszczenia techniczne, ściany wewnętrzne, przedścianki.

Zastosowanie możliwe: poddasza, fasady; obiekty sportowe, ekrany akustyczne.

 
  • Jednowarstwowa płyta z wełny drzewnej odporna na uderzenie.
  • Klasa reakcji na ogień A2 (niepalny).
  • Lambda deklarowana λD = 0,07 W/mK. 
  • Wytrzymałośc na sciakanie CS(10)  150 kPa.
  • Płyta z włókien o szerokości 3 mm.
Heraklith® A2-C

Garaże i pomieszczenia techniczne

Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i ppoż zgodnie warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przemysłowe garaże i pomieszczenia techniczne

W garażach czy pomieszczeniach technicznych najważniejsze staje się kształtowanie czasu pogłosu pomieszczenia czyli pochłanianie dźwięku przy jednoczesnym zwiększeniu izolacyjności termicznej przegród.

Stropy i sufity przemysłowe

Dla stropów nad piwnicami i pomieszczeniami o różnych temperaturach użytkowych bardzo ważną rolą oprócz funkcji konstrukcyjnej jest izolacyjność cieplna stropu.