Tektalan® A2-E-21

Tektalan® A2-E-21

Trójwarstwowa płyta z wełny drzewnej  z rdzeniem z wełny kamiennej.

Zastosowanie rekomendowane: stropy, sufity. 

Zastosowanie możliwe: ściany zewnętrzne  w systemie BSO zgodnie z ETAG 004, obiekty sportowe, pomieszczenia techniczne.

  • Płyta warstwowa 5mm WW / X mm SW / 5mm.
  • Klasa reakcji na ogień A2 (produkt niepalny).
  • Lambda deklarowana WW λD = 0,07 W/mK. 
  • Lambda deklarowana SW λD = 0,039 W/mK. 
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie  50 kPa. 
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty  20.
Tektalan® A2-E-21

Przemysłowe garaże i pomieszczenia techniczne

W garażach czy pomieszczeniach technicznych najważniejsze staje się kształtowanie czasu pogłosu pomieszczenia czyli pochłanianie dźwięku przy jednoczesnym zwiększeniu izolacyjności termicznej przegród.

Stropy i sufity przemysłowe

Dla stropów nad piwnicami i pomieszczeniami o różnych temperaturach użytkowych bardzo ważną rolą oprócz funkcji konstrukcyjnej jest izolacyjność cieplna stropu.