Tektalan® A2-HDX

Tektalan® A2-HDX

Trójwarstwowa płyta z wełny drzewnej  z rdzeniem z wełny kamiennej.

Zastosowanie rekomendowane: stropy, sufity, ściany zewnętrzne, szalunek tracony.

Zastosowanie możliwe: przejazdy, zewnętrzne elementy betonowe, szalunek tracony nadproży i podciągów, ściany zewnętrzne.

  • Płyta warstwowa 5mm WW / x mm SW / 5mm WW.
  • Szalunek tracony dla stropów o grubości do 100 cm.
  • Klasa reakcji na ogień A2 (produkt niepalny). 
  • Odporność ogniowa F 180-A.
  • Lambda deklarowana WW λD = 0,07 W/mK. 
  • Lambda deklarowana SW λD = 0,044 W/mK. 
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie  100 kPa. 
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty  20 kPa.

Tektalan® A2-HDX

 

Przemysłowe garaże i pomieszczenia techniczne

W garażach czy pomieszczeniach technicznych najważniejsze staje się kształtowanie czasu pogłosu pomieszczenia czyli pochłanianie dźwięku przy jednoczesnym zwiększeniu izolacyjności termicznej przegród.

Stropy i sufity przemysłowe

Dla stropów nad piwnicami i pomieszczeniami o różnych temperaturach użytkowych bardzo ważną rolą oprócz funkcji konstrukcyjnej jest izolacyjność cieplna stropu.