Tektalan® A2-HS

Tektalan® A2-HS

Trójwarstwowa płyta z wełny drzewnej  z rdzeniem z wełny kamiennej.

Zastosowanie rekomendowane: stropy, sufity, ściany zewnętrzne.

Zastosowanie możliwe: obiekty sportowe, ściany wewnętrzne, przedścianki, pomieszczenia techniczne.

  • Płyta warstwowa 5mm WW / X mm SW / 5mm.
  • Klasa reakcji na ogień A2 (produkt niepalny).
  • Lambda deklarowana WW λD = 0,07 W/mK. 
  • Lambda deklarowana SW λD = 0,038 W/mK. 
  • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 kPa.
  • Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw = 29 dB dla grubości 100 mm.
  • Współczynnik pochłaniania dźwięku αw = 0,95 klasa A dla grubości 100 mm.

Tektalan® A2-HS i A2-HS F

Przemysłowe garaże i pomieszczenia techniczne

W garażach czy pomieszczeniach technicznych najważniejsze staje się kształtowanie czasu pogłosu pomieszczenia czyli pochłanianie dźwięku przy jednoczesnym zwiększeniu izolacyjności termicznej przegród.

Stropy i sufity przemysłowe

Dla stropów nad piwnicami i pomieszczeniami o różnych temperaturach użytkowych bardzo ważną rolą oprócz funkcji konstrukcyjnej jest izolacyjność cieplna stropu.