Tektalan® A2-SD

Tektalan® A2-SD

Trójwarstwowa płyta z wełny drzewnej  z rdzeniem z wełny kamiennej.

Zastosowanie rekomendowane: stropy, sufity, szalunek tracony.

Zastosowanie możliwe: przejazdy, zewnetrzne elementy betonowe, szalunek tracony nadproży i podciągów.

  • Płyta warstwowa 5mm WW / x mm SW / 5mm WW.
  • Szalunek tracony dla stropów o grubości do 30 cm.
  • Klasa reakcji na ogień A2 (produkt niepalny). 
  • Odporność ogniowa F 180-A.
  • Lambda deklarowana WW λD = 0,07 W/mK. 
  • Lambda deklarowana SW λD = 0,039 W/mK. 
  • Wytrzymałość na ściskanie  50 kPa. 
  • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty  15 kPa.
Tektalan® A2-SD

Przemysłowe garaże i pomieszczenia techniczne

W garażach czy pomieszczeniach technicznych najważniejsze staje się kształtowanie czasu pogłosu pomieszczenia czyli pochłanianie dźwięku przy jednoczesnym zwiększeniu izolacyjności termicznej przegród.