F (fasada)

  • FRK

    FRK

    Izolacja z wełny mineralnej z włókien skalnych w postaci płyt jednostronnie kaszerowanych welonem szklanym.

  • OUT-Therm

    OUT-Therm

    Izolacja z wełny mineralnej z włókien skalnych w postaci płyt.