Unifit (maty)

  • Unifit 033

    Unifit 033

    Izolacja z wełny szklanej w postaci mat pakowanych w rolkach.

  • Unifit 035

    Unifit 035

    Izolacja z wełny szklanej w postaci mat o podwyższonej sztywności, co ułatwia montaż na tzw. mikroklik, pakowana w rolkach.