Dachy płaskie

dachy plaskie

Informacje ogólne

Izolację cieplną dachów płaskich możemy wykonywać jako jednowarstwową lub dwuwarstwową składającą się z warstwy dolnej i warstwy wierzchniej dobieranej w zależności od projektowanego przeznaczenia dachu i obciążenia eksploatacyjnego. Przeczytak więcej o izolacji dachów płaskich.

dachy płaskie

Dach płaski z dostępem

Poznaj produkty Knauf Insulation rekomendowane i możliwe do zastosowania jako izolacja dachów płaskich z dostępem.

dach płaski

Dach płaski bez dostępu

Poznaj produkty Knauf Insulation rekomendowane i możliwe do zastosowania jako izolacja dachów płaskich bez dostępu.

Expert

Dach zielony

Poznaj produkty Knauf Insulation rekomendowane i możliwe do zastosowania jako izolacja dachów zielonych.