Stropy i sufity

Expert

Informacje ogólne

Dla stropów nad piwnicami i pomieszczeniami o różnych temperaturach użytkowych bardzo ważną rolą oprócz funkcji konstrukcyjnej jest izolacyjność cieplna stropu..

Expert

Stropy

Produkty rekomendowane i możliwe do zastosowania w izolacji stropów.

Expert

Sufity

Produkty rekomendowane i możliwe do zastosowania w izolacji sufitów.

Expert

Akustyczne stropy podwieszane

Produkty rekomendowane i możliwe do zastosowania w akustycznych stropach podwieszanych.

Expert

Garaże i pomieszczenia techniczne

Produkty rekomendowane i możliwe do zastosowania w izolacji garaży i pomieszczeń technicznych.