Dachy płaskie przemysłowe

Expert

Informacje ogólne

Komfort użytkowania, a w tym m.in. komfort cieplny i akustyczny a także zwiększenie biernej ochrony ppoż, można poprawić stosując wysokiej jakości produkty Knauf Insulation. Przeczytaj więcej o izolacji dachów płaskich w budownictwie przemysłowym.

Expert

Dach płaski z dostępem

Poznaj rekomendowane i możliwe produkty Knauf Insulation do zastosowania jako izolacja dachów płaskich z dostępem.

Expert

Dach płaski bez dostępu

Poznaj rekomendowane i możliwe produkty Knauf Insulation do zastosowania jako izolacja dachów płaskich bez dostępu.

Expert

Dach zielony

Poznaj produkty Knauf Insulation rekomendowane i możliwe do zastosowania jako izolacja dachów zielonych.