Zastrzeżenia prawne

1. Knauf Insulation nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych na witrynie Knauf Insulation w konkretnych rozwiązaniach. Wszystkie informacje oraz powiązane z nimi ilustracje są poglądowe.

2. Knauf Insulation nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na witrynie Knauf Insulation. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo.

3. Korzystanie z dokumentów publikowanych na stronach internetowych Knauf Insulation jest dozwolone pod warunkiem, że:

  • Poniższa informacja o prawach autorskich widnieje na każdej kopii.
  • Dokumenty są wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych, a nie handlowych.
  • Dokumenty nie kopiowane ani przesyłane dalej w innych sieciach komputerowych ani emitowane w innych mediach.
  • Nie wprowadzone zostaną żadne modyfikacje dokumentów.

4. Korzystanie z dokumentów w innych celach jest zabronione oraz może pociągać za sobą konsekwencje prawne.


5. Pozwolenie na korzystanie z wyżej wymienionych dokumentów nie obejmuje projektu i układu graficznego witryny Knauf Insulation. Elementy stron internetowych Knauf Insulation są chronione prawem i nie mogą być kopiowane bądź naśladowane w całości ani w części. Żadne logo, grafika, czy zdjęcie ze strony www.knaufinsulation.pl nie mogą być kopiowane i publikowane na innych stronach, chyba że za pisemną zgodą Knauf Insulation.


6. Prawa autorskie: Copyright (c) Knauf Insulation Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


7. Znaki handlowe: Knauf Insulation, NOBASIL, Heraklith, Polyfoam oraz nazwy innych produktów wymienionych na stronach internetowych Knauf Insulation są zastrzeżonymi znakami towarowymi.


8. Wszelkie prawa nie objęte niniejszą klauzulą są zastrzeżone.