Dlaczego polskie szkoły nie są eko?

By Anonim
Listopad 16, 2012

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie firmy Knauf Insulation, organizatora Akcji „Ekoszkoła”, aż 35 proc. szkół nie zastosowało żadnych rozwiązań ekologicznych. Ponad połowa dyrektorów szkół nie planuje takich rozwiązań w przyszłości, mimo że stosując takie rozwiązania mogliby obniżyć koszty eksploatacji budynków.  

Dyrektywa 2010/31/UE zakłada, że od 1 stycznia 2019 roku wszystkie budynki użyteczności publicznej będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Zgodnie z nią, każde państwo członkowskie zostało zobligowane do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. Budynki szkolne również będą musiały sprostać restrykcyjnym przepisom unijnym w tej kwestii, dlatego dyrektorzy szkół już dziś powinni zacząć myśleć o zastosowaniach poprawiających efektywność energetyczną budynków szkół.

Grosz do grosza…

Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Knauf Insulation, znaczący wpływ na brak zastosowań ekologicznych w szkołach mogą mieć ograniczone środki finansowe. 

Z raportu „Stan techniczny polskich szkół” TNS Polska wynika, że szkoły przeznaczają 

6 proc. budżetu na większe, okresowe remonty budynków. Kwoty te nie są wystarczające. Dlatego w tej sytuacji szkoły starają się pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej, jednak jak pokazują badania, tylko 11% proc. z nich uzyskuje dofinansowanie.

Remonty szkół  

Badania pokazują, że szkoły są remontowane średnio co 5 lat. W 34 proc. szkół remont odbył się w ciągu ostatniego roku. 61 proc. respondentów odpowiedziało, że pomimo potrzeb remontowych, modernizacja budynków się nie odbędzie do końca roku.

W większości przypadków (84 proc.) brak działań naprawczych budynków, dyrektorzy tłumaczą problemami związanymi z brakiem funduszy. Warto dodać, że na liście najpilniejszych potrzeb remontowych pojawiły się: naprawa dachu (według 16 proc. badanych), izolacja budynku (12 proc.) oraz wymiana okien (10 proc.).

Akcja „Ekoszkoła”

Firma Knauf Insulation, w ramach działań wspierających lokalną społeczność, zorganizowała akcję pod nazwą „Ekoszkoła”. W imię hasła „Zbudujmy zrównoważoną przyszłość dla naszych dzieci” firma zaprosiła Internautów do programu, w ramach którego zobowiązała się dostarczyć materiały do izolacji budynku oraz przekazać środki na termomodernizację szkoły. Placówką, która zakwalifikowała się do Akcji „Ekoszkoła” była Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle. Pod koniec października zakończą się prace remontowe, dzięki którym szkoław Chechle będzie bliższa unijnym standardom.

„Trudno jest pozyskać fundusze na remont. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie naszej firmy, najpilniejsze są remonty dachu oraz izolacja ścian zewnętrznych budynków. Trzeba pamiętać, że właśnie przez dach i ściany dochodzi do największych strat ciepła” - mówi Ewa Kosmala - Dyrektor ds. Technicznych firmy Knauf Insulation.

Badanie TNS Polska pokazuje, że 11 proc. rocznego budżetu szkoły przeznaczone jest na ogrzewanie budynku. Dzięki pracom wykonywanym przez organizatora Akcji „Ekoszkoła”, w Chechle rachunki za ogrzewanie mogą spaść nawet o 50 proc., a straty energii cieplnej przez ściany zewnętrzne powinny się zmniejszyć nawet o 80 proc.

Dzięki wykonanym pracom remontowym temperatura na wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych podniosła się niwelując nieprzyjemne uczucie chłodu. Przed modernizacją było to 11,3 stopnia, po modernizacji 18,5 stopnia.

„Naszej szkoły nie byłoby stać na taki remont. Dzięki akcji „Ekoszkoła”, przeprowadzona została termomodernizacja budynku. Jednak bardziej niż sam remont, cieszy nas perspektywa niższych opłat za ogrzewanie” – mówi Anna Kotara - dyrektor szkoły podstawowej w Chechle.

Rozwiązania ekologiczne

Dyrektorzy szkół, rozważając zastosowanie różnych ekologicznych technologii, wykazują znajomość takich rozwiązań jak montaż kolektorów słonecznych czy ogrzewanie podłogowe. Schodząc jednak na ziemię, najczęściej stosowanymi są takie rozwiązania jak: okna o niskim współczynniku przenikania ciepła (tę odpowiedź wskazuje 47 proc. badanych) oraz gruba izolacja wełną mineralną 15 -20 cm (21 proc. odpowiedzi). 16 proc. badanych decyduje się na zastosowanie materiałów budowlanych o dużej zdolności akumulacji.

Więcej informacji:

Karolina Kalinowska

Marketing & Communications Consultants

Tel. 664 937 196

[email protected]