Sustainability

Jak w Knauf Insulation wspieramy recykling

By Knauf Insulation
Marzec 18, 2022

Przemysł budowlany pochłania ponad 50% wszystkich wydobywanych surowców w Europie i generuje ponad 35% wszystkich odpadów.

We wszystkich  typach budynków wykorzystuje się wszelkie możliwe materiały - plastik, szkło, metale, drewno, cegły i beton, w nieskończonych kombinacjach: do produkcji ścian, dachów, okien, podłóg, rur, paneli, płytek i oczywiście izolacji.

Niestety, nadal bardzo niewiele materiałów budowlanych poddawanych jest recyklingowi.

Właśnie dlatego Światowy Dzień Recyklingu to doskonały moment, by zastanowić się nad słowami Globalnej Fundacji na rzecz Recyklingu:

"Każdego roku Ziemia daje miliardy ton zasobów naturalnych i w pewnym momencie, w niedalekiej przyszłości, zasoby te się wyczerpią. Musimy ponownie zastanowić się nad tym, co wyrzucamy - widząc w tym nie marnotrawstwo, ale szansę."

W Knauf Insulation podejście do recyklingu wynika z naszej strategii zrównoważonego rozwoju For A Better World oraz z naszego zobowiązania do prowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej. Oznacza to, że zajmujemy się recyklingiem na czterech polach: wykorzystując więcej surowców z recyklingu do tworzenia lepszych produktów, nie składując żadnych odpadów na wysypiskach w naszych zakładach, odbierając odpady od naszych klientów i poszukując nowych sposobów recyklingu izolacji z rozbiórek.

jak chcemy WYKORZYSTYWAĆ WIĘCEJ MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU

Wyznaczyliśmy sobie cel na 2025 rok, aby do produkcji skalnej wełny mineralnej wykorzystywać ponad 25% materiałów pochodzących z recyklingu zewnętrznego - takich jak odpady z placów budowy i żużel stalowy z przemysłu stalowego - oraz ponad 65% butelek i szkła pochodzących z recyklingu w produkcji szklanej wełny mineralnej.

Aby osiągnąć te cele, intensyfikujemy działania podejmowane przez firmę w celu uzyskania dostępu do wysokiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu.

Obejmują one współpracę z zakładem Veolia w Wielkiej Brytanii, który co roku czyści, sortuje i przetwarza około 60 tys. ton zużytych butelek na surową stłuczkę szklano-mineralną, a także odbiór odpadów wełny mineralnej z placów budowy w Niemczech, w celu ponownego wykorzystania ich w naszym procesie produkcyjnym.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju zobowiązuje nas również do zmniejszenia zużycia pierwotnej folii opakowaniowej o 25% do 2025 roku. Już teraz znajdujemy rozwiązania, które się u nas sprawdzają. Na przykład w Wielkiej Brytanii wprowadziliśmy opakowania, które w co najmniej 30% składają się z materiałów pochodzących z recyklingu.

JAK DĄŻYMY DO RECYKLINGU WSZYSTKICH ODPADÓW PRODUKCYJNYCH

W ciągu ostatniej dekady ograniczyliśmy ilość odpadów trafiających na wysypiska o 67%. Obecnie naszą ambicją jest, aby do 2025 roku nie wysyłać żadnych odpadów na wysypiska.

Prawie wszystkie nasze zakłady produkujące skalną wełnę mineralną brykietują odpady produkcyjne i wprowadzają je z powrotem do procesu produkcyjnego, a w naszych zakładach, takich jak Nová Baňa na Słowacji, już teraz nie ma żadnych odpadów na składowiskach.

W naszych zakładach produkujących szklaną wełnę mineralną wiele odpadów jest przetwarzanych na inne produkty, takie jak płyty sufitowe, ale planujemy zrobić w tej kwestii jeszcze więcej. Dlatego też budujemy nowy zakład recyklingu w Visé w Belgii, którego zadaniem jest przyjmowanie odpadów z naszych zakładów i przekształcanie ich w surową stłuczkę szklaną, którą możemy ponownie wykorzystać w produkcji. Zakład zostanie otwarty w tym roku.

Tymczasem w fabryce płyt z wełny drzewnej w Simbach w Niemczech odpady materiałowe powstające podczas produkcji naszych płyt wielowarstwowych mogą być obecnie segregowane i poddawane recyklingowi, a inicjatywa z 2021 r. pozwoliła ograniczyć o 95% ilość odpadów lakierniczych trafiających na wysypiska.

JAK POMAGAMY NASZYM KLIENTOM W RECYKLINGU

Wyznaczyliśmy sobie cel na 2025 r., aby odbierać 25% odpadów z  wełny mineralnej wytwarzanych przez naszych klientów.

Dla naszych klientów z branży wełny szklano-mineralnej nowy zakład recyklingu Visé jest historycznym wydarzeniem, ponieważ po raz pierwszy nasi klienci we Francji, Holandii, Belgii, Luksemburgu i Niemczech będą mogli przekazywać odpady z placów budowy do recyklingu, a nie na wysypiska.

Pomagamy także w mobilizowaniu klientów i wspieramy władze w rozpoczęciu sortowania odpadów budowlanych poprzez projekty pilotażowe w Europie Zachodniej.

W międzyczasie w Niemczech nasza inicjatywa RESULATION oferuje klientom łatwy sposób na recykling złomu z placu budowy - wełnę mineralną. Na place budowy dostarczane są olbrzymie worki RESULATION, które po zapełnieniu złomem są przez nas odbierane. Pozostałości wełny mineralnej skalnej są następnie wprowadzane z powrotem do procesu produkcyjnego, a wełna mineralna szklana jest przetwarzana na płyty sufitowe. Planuje się również wysyłanie odpadów z wełny mineralnej szklanej do zakładu Visé.

W Holandii nasz Klub Recyklingu odbiera odpady od firm zajmujących się budownictwem modułowym, wykorzystując do tego celu olbrzymie kontenery belujące, które po zapełnieniu są odbierane i przekazywane do recyklingu.

Wreszcie, współpracujemy z naszymi klientami w Turcji, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji w zakresie zbiórki i recyklingu drewnianych palet dostawczych. Na przykład w Turcji w 2020 roku ponownie wykorzystaliśmy 6 270 palet, oszczędzając w ten sposób 87 ton drewna.

JAK CHCEMY ROZWIĄZAĆ PROBLEM ODPADÓW Z ROZBIÓRKI

Ponieważ przemysł budowlany wytwarza ponad jedną trzecią odpadów w Europie, konieczne jest znalezienie nowych rozwiązań odwiecznego problemu, jakim jest postępowanie z odpadami rozbiórkowymi.

Nie będzie to łatwe. Na przykład wełna szklana mineralna jest bardzo lekka i trudna do przetworzenia, a ponadto prawdopodobnie trzeba będzie ją oddzielić od cegieł i tynku.

Dlatego też badamy sposoby sortowania wełny mineralnej od innych materiałów budowlanych oraz współpracujemy z firmami rozbiórkowymi, władzami i firmami odbierającymi odpady w zakresie szkoleń mających na celu usprawnienie całego procesu recyklingu.

Ponadto, nowy zakład recyklingu Visé da nam możliwość zbadania wszystkich możliwych opcji, przeprowadzenia badań i opracowania rozwiązań, które będzie można wprowadzić na szerszą skalę.