Jak wykonać stropodach odwrócony (zielony dach)?

By Knauf Insulation
Lipiec 25, 2022

Świadomość społeczeństwa pod kątem ekologii i dbałości o środowisko z roku na rok jest na coraz wyższym poziomie. Zrównoważony rozwój, dbałość o przyszłe pokolenia zobowiązuje do uważnego i racjonalnego projektowania budynków zarówno pod kątem oszczędności energii, wykorzystania wody opadowej, obniżenia temperatury w obszarze miejskim i wielu innych aspektach ekologicznych. Jednym z odpowiedzi na problemy pojawiające się w dużych miastach są dachy zielone, które są coraz popularniejszym rozwiązaniem pro-środowiskowym sprzyjającym zwiększeniu powierzchni zielonej w miastach oraz obniżeniu temperatury budynków.

Stropodach odwrócony-co to jest?

Stropodachy to rozwiązanie stosowane najczęściej w budownictwie wielorodzinnym i przemysłowym. W ostatnim czasie z uwagi na minimalistyczne i nowoczesne trendy w budownictwie jednorodzinnym oraz mniejsze straty ciepła przy kubistycznych bryłach również w tym segmencie coraz częściej projektowane są dachy płaskie. Mają one kilka zalet do których należą maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej na ostatnim piętrze i możliwość zagospodarowania przestrzeni zielonej czy nawet ogrodu. Tego typu dachy płaskimi są tyko z nazwy. W rzeczywistości dla prawidłowego odpływu wody opadowej ich nachylenie powinno wynosić między 2 a 11 stopni. Jednym z popularnych w ostatnim czasie rozwiązaniem dachów płaskich jest stropodach odwrócony zwany inaczej dachem zielonym. Jest to doskonałe rozwiązanie na postępującą urbanizację i zwiększenie przestrzeni zielonej w tkance miejskiej.

Dach zielony ekstensywny

Zielone stropodachy w układzie odwróconym możemy podzielić na ekstensywne i intensywne. Zielony dach ekstensywny charakteryzuje się stosunkowo niedużym ciężarem własnym. Zwykle ten przedział po nasączeniu deszczem mieści się w granicach 50-200 kg/m2. Jako warstwę wegetacyjną przy tego typu rozwiązaniu stosuje się mieszankę skał mineralnych o odpowiednim uziarnieniu. W zależności od rodzaju dachu i zaprojektowanych roślin grubość tej warstwy wynosi od dwóch do dziesięciu centymetrów. Warstwę filtracyjną najczęściej stanowi włóknina polipropylenowa o gęstości powyżej 80 g/m2. Odnośnie części drenażowej tą rolę może pełnić folia kubełkowa lub inaczej profilowana mata drenażowa. Rośliny stosowane na dachach zielonych ekstensywnych odznaczają się odpornością na trudne warunki atmosferyczne, mają płytki system korzeniowy i posiadają niewielkie wymagania pielęgnacyjne. Z reguły są to trawy, rozchodniki, zioła, mchy lub porosty dostarczane w postaci gotowych mat lub tradycyjne obsiewane lub sadzone. 

Dach zielony intensywny

Dach zielony intensywny charakteryzuje się dużo wyższym ciężarem przekraczającym 200 kg/m2. Z uwagi na ten aspekt konstrukcja nośna stropodachu powinna być odpowiednio zaprojektowana i wzmocniona. Dodatkowo przewidzieć należy odpowiednie systemy nawadniania i możliwość pielęgnacji roślin oraz odpowiedni system komunikacji dachowej i dostępu do poszczególnych wymagających opieki nasadzeń. Substrat powinien być nie mniejszej grubości niż 20 cm. Przy dachu intensywnym włókniny filtracyjne oraz folie drenażowe powinny również charakteryzować się większą wytrzymałością na ściskanie. Mata kubełkowa powinna mieć budowę sprzyjającą retencjonowaniu wody i sprawnemu jej odpływowi z systemu. Zwieńczeniem dachu intensywnego może być ogród z zasadzoną trawą, krzewami a nawet niektórymi odmianami drzew.

Warstwy dachu zielonego

W tradycyjnej wersji z hydroizolacją na zewnątrz membrany narażone są na duże wahania temperatur oraz uszkodzenia mechaniczne. W dachu o odwróconym układzie warstw na stropie z ukształtowanym spadkiem układa się najpierw izolację przeciwwodną a na niej ocieplenie odporne na trwałe zawilgocenie lub obustronnie zabezpieczone przed wtargnięciem wody. Mogą to być płyty z wełny mineralnej skalnej, wełny drzewnej, styroduru czy płyty poliuretanowe.  Przy ociepleniu tego typu dachu mniej sprawdzą się produkty dedykowane do ociepleń dachów spadzistych takie jak wełna szklana czy wełna wdmuchiwana luzem.  Zwieńczenie dachu stanowi geowłóknina z warstwą dociskową. Woda opadowa odbierana jest przez system odwadniający zarówno znad i z spod ocieplenia. Taki dach można również ukształtować jako dach zielony a nawet ogród. Doskonałym przykładem systemu dachu zielonego może być Urbanscape firmy Knauf.  To innowacyjny, lekki i łatwy w montażu system dachu zielonego z wysoką retencją wody, opracowany specjalnie dla dachów zielonych w budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych oraz budynkach przemysłowych w strefach zurbanizowanych. Urbanspace to kompletne rozwiązanie składające się z dachowej membrany ochronnej, folii drenażowej retencyjnej, podłoża Green Roll oraz kobierca Sedum-mix biodegradowalnego który zawiera od 10 do 12 różnych gatunków rozchodnika. Całość oferowana jest jako kompleksowy system a producent udziela wsparcia technicznego na wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym.

Zielony dach- jak zrobić?

Prawidłowe wykonanie zielonego stropodachu odwróconego wymaga dbałości o detale, odpowiedniego i dokładnego ułożenia poszczególnych warstw oraz zadbanie o szczelność stropu i odpowiednie odprowadzenia wody. Warto skorzystać ze firm, które specjalizują się w tym zakresie i będą w stanie pomóc inwestorowi zarówno na etapie projektu jak również późniejszego wykonawstwa. Wykwalifikowani wykonawcy to podstawa do prawidłowego wykonania trwałego dachu zielonego. Błędy wykonane na początku później się mszczą a naprawy mogą okazać się bardzo kosztowne.

Zielony dach na altanie

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować zielony dach w ramach upiększenia małej architektury w ogrodzie. Zielony dach można wykonać na altanie i to zarówno tej z dachem płaskim jak i skośnym. W przypadku dachu spadzistego można taki zabieg wykonać nawet do spadku 450. W takim przypadku najczęściej stosuje się uchwyty podłoża z plastikowej siatki. Dla altany, gdzie konsekwencje błędów nie są kosztowne można pokusić się na samodzielnie wykonanie takiego dachu korzystając z pomocy technicznej producentów odpowiednich systemów.

Jakie rośliny na zielony dach?

Dobór roślin na dach zielony zależy od naszych upodobań, ale należy pamiętać, że aby nasadzenia te przetrwały wiele sezonów trzeba zapewnić ich odpowiedni dobór do rodzaju dachu. Dla dachów ekstensywnych świetnie sprawdzą się trawy o płytkim układzie korzeniowym, mchy porosty oraz zioła. Na dachu ekstensywnym, gdzie mamy większą grubość podkładu organicznego można pokusić się o zasadzenie krzewów czy drzew. W zależności od gatunku należy dobrać odpowiednie podłoże, uwzględnić nasłonecznie oraz orientacje roślin w stosunku do kierunków świata. Najlepiej wybierać rośliny odporne na niesprzyjające warunki oraz nie wymagające dużej pielęgnacji. 

Zielony dach- cena

Cena dachu zielonego zależy od jego rodzaju i zastosowanych roślin. Przy zastosowaniu specjalistycznych firm i korzystania z projektu przygotowanego przez architekta ogrodów cena będzie odpowiednio wyższa. Kompleksowy projekt wraz z wizualizacją oraz zestawieniem materiałów oraz roślin będzie odnotowywał podobne ceny co koszt projektu standardowego ogrodu.