Jaka wełna będzie najlepsza na poddasze?

By Knauf Insulation
Czerwiec 24, 2022

Jaka wełna na poddasze?

Na rynku występują dwa rodzaje wełny mineralnej: wełna skalna zwana również kamienną oraz wełna szklana zwana potocznie „watą szklaną”.

Wełna szklana produkowana jest z piasku kwarcowego, oraz stłuczki szklanej, w większości pochodzącej z recyklingu. W pierwszym etapie substraty trafiają do „wanny szklarskiej” czyli pieca, w którym zostają roztopione w temperaturze przekraczającej 1200 °C. Następnie ciekła substancja trafia do etapu tworzenia włókien za pomocą dysków i bębnów formujących. W kolejnym stadium do włókna  dodawane jest specjalne lepiszcze i włókna łączone są w formę zgodną z zakładaną specyfikacją. Następnie wełna trafia do komory polimeryzacyjnej, gdzie następuje utwardzenie lepiszcza. W ostatnim etapie następuje cięcie na wymiar i pakowanie produktu. Ścinki i pozostałości wełny nie są marnowane - trafiają do mielenia i ponownego wykorzystania. Knauf Insulation oferuje szeroką gamę produktów wykonanych z wełny szklanej. Są to maty i płyty dedykowane do ocieplenia poddasza, wykonania izolacji termicznej ścian czy wypełnienia szkieletowych ścianek działowych.

Niepalność wełny

Jedną z najbardziej istotnych cech wełny szklanej jest niepalność. Produkty odznaczają się klasą A1 czyli są materiałem niepalnym, który nie przyczynia się do rozwoju ognia, nawet w warunkach rozwiniętego pożaru (800 °C), nie zapala się (nie wydziela ciepła, dymu ani płonących kropel lub cząstek). Stosowanie materiałów niepalnych nie jest tylko wymogiem prawnym konstrukcji niektórych budynków, ale zapewnia również bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ

Kolejnym istotnym parametrem, który określa produkty termoizolacyjne jest współczynnik przewodzenia ciepła λ mierzony w W/(m·K). Im mniejsza wartość tego współczynnika tym lepsza izolacyjność termiczna materiału. W portfolio firmy Knauf Insulation znajdują się produkty wykonane z wełny szklanej serii Unifit przeznaczone do ocieplenia dachu skośnego, których nazwa odpowiada parametrom współczynnika przewodzenia ciepła. Odpowiednio są to produkty: Unifit  037, Unifit 035, Unifit 033 oraz najbardziej energoefektywny Unifit 032.

Ciężar wełny

Ciężar wełny to również istotna cecha z punktu widzenia konstrukcyjnego. Produkty o mniejszym ciężarze nie obciążają znacznie konstrukcji co jest szczególnie istotne przy renowacjach poddaszy starszych budynków. Produkty z wełny szklanej doskonale sprawdzają się przy ociepleniu poddaszy dachowych, nie dociążając nadmiernie więźby.

Tłumienie hałasu

Wełna szklana posiada również znakomite parametry akustyczne-zwłaszcza zdolności tłumiące hałas zarówno od dźwięków powietrznych jak również uderzeniowych. Ma to niezwykle ważne znaczenie dla zachowania komfortu użytkowania mieszkań. Ilość hałasu zwłaszcza w tkance miejskiej ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie, warto zadbać o izolację akustyczną, aby we własnym mieszkaniu w obrębie poszczególnych pomieszczeń móc cieszyć się ciszą pozwalającą spokojnie pracować i odpoczywać.

Wełna na poddasze jaka grubość?

Przy ocieplaniu poddasza układanie wełny uzależnione jest od warstw dachu. W przypadku układania na krokwiach wysokoparoprzepuszczalnej membrany wełnę można układać bezpośrednio pod wiatroizolacją. W sytuacji zastosowania pełnego deskowania należy zachować szczelinę wentylacyjną gr. 2-3 cm pod deskowaniem. W praktyce wykonuje się ją stosując ograniczenie z rozciąganego krzyżowo sznurka bądź żyłki. Wełnę stosowaną pomiędzy krokwiami docinamy o 2 cm szerzej niż przestrzeń, w której będzie zastosowana. Dzięki temu materiał będzie ściśle przylegać do krokwi i redukowane będą nieszczelności wynikające z odchyłek drewna co powoduje redukowane mostków termicznych. Przy obecnie obowiązujących przepisach, zgodnie z którymi wartość współczynnika przenikania ciepła powinna wynosić maksymalnie U=0,15 W/(m2K) dla budynków mieszkalnych, grubość wełny na poddaszu w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła (Lambda) będzie wynosiła od 25 do 35 cm. W przypadku domów pasywnych, warto zadbać o jeszcze lepszą izolację, aby wartość U dla przegrody wyniosła około 0,1 W/(m2K).

Wełna na poddasze – ile kosztuje?

Cena wykonania ocieplenia poddasza uwzględnia ceny materiałów budowlanych jak również robocizny. Dom to inwestycja na pokolenia, dlatego nie warto oszczędzać na obu tych elementach. Odpowiednio dobrane materiały termoizolacyjne o wysokiej jakości zapewnią trwałość i niezmienność w czasie projektowanego rozwiązania, który przełoży się na niższe ceny za ogrzewanie. Nawet najlepsze materiały budowlane wymagają fachowego montażu, warto więc wybierać wykonawców z doświadczeniem, którzy mogą pochwalić się wieloma udanymi realizacjami lub wykonawców z polecenia. Warto też zwrócić uwagę czy członkowie ekip budowlanych uczestniczyli w szkoleniach producentów i zweryfikować posiadane kwalifikacje pytając o certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Przy problemach w znalezieniu wykonawcy warto również posiłkować się informacją od producenta. Zwykle firmy oferujące rozwiązania termoizolacyjne posiadają bazę rekomendowanych wykonawców.