Knauf Insulation partnerem Green Building Symposium

By Agnieszka Strzeminska
Październik 16, 2018

4 października w Warszawie odbyło się sympozjum zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego, podczas którego przyznano Green Building Awards.

Stowarzyszenie, którego współzałożycielem i członkiem honorowym jest Knauf Insulation to aktywna organizacja szerzącą ideę green building. PLGBC działając zgodnie ze swoją misją, wspiera zrównoważone budownictwo.

Spośród 60 projektów nadesłanych w tym roku do konkursu, Jury przyznało nagrody w sześciu kategoriach: Najlepszy zrealizowany certyfikowany budynek ekologiczny, Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny bez certyfikatu/precertyfikowany, Najlepszy projekt ekologiczny, Najlepszy studencki projekt ekologiczny, Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego, Najlepsze zrównoważone wnętrze oraz Green product of the year.

Zwycięskie realizacje i projekty można zobaczyć w serwisie PLGBC:
https://plgbc.org.pl/projekty/plgbc-green-building-awards/awards-2018/