Knauf Insulation wspiera kampanię RENOVATE EUROPE

By Anonim
luty 02, 2012

Kampania Renovate Europe została zainicjowana przez EuroACE (Europejski Sojusz Firm na Rzecz Efektywności Energetycznej Budynków) i skierowana jest do decydentów unijnych, jaki i parlamentów poszczególnych krajów członkowskich.

Kampania ma bardzo ambitne założenia:

  • podniesienie do 3% rocznie ilości budynków poddawanych gruntownej renowacji,
  • osiągnięcie poprawy charakterystyki energetycznej budynków poddawanych renowacji średnio o 80%.

11 października 2011r odbył się Renovate Europe Day. Politycy oraz eksperci z przemysłu, ochrony środowiska i finansów zastanawiali się czy Europa może pozwolić sobie na gruntowną renowację budynków. W trakcie tej konferencji został też przedstawiony raport „Europejskie Budynki pod Mikroskopem” wspomagający kampanię Renovate Europe.

Niestabilność rynku energetycznego oraz obecne anomalia pogodowe podkreślają wyraźnie wyzwania energetyczne, przed jakimi stoi Europa.  Budynki zużywają 40% energii , dlatego konkretne i ambitne działania obniżające zużycie energii w budynkach UE powinny być absolutnym priorytetem europejskiej polityki energetycznej. Dobrze ukierunkowane działania to oszczędność pieniędzy podatników, podniesienie komfortu użytkowania mieszkań, zrównoważony rozwój oraz potencjał 2mln nowych miejsc pracy. Niestety charakterystyka energetyczna istniejących budynków, co pokazuje raport, jest na bardzo niskim poziomie.

Znaczna część budynków w Europie ma więcej niż 50 lat. Ponad 40% budynków mieszkalnych wybudowano przed 1960 r., kiedy to przepisy o ochronie cieplnej były na niskim poziomie.

Gruntowna renowacja istniejących budynków europejskich pozwoli zaoszczędzić 32% całkowitej energii pierwotnej, jaką zużywa się w Europie. Wielkość ta jest równoważna 4mld baryłek ropy naftowej rocznie lub łącznej energii pozyskiwanej w Europie z węgla oraz elektrowni jądrowych.

W Europie jest poddawanych renowacji tylko 1,2% budynków rocznie. Nawet jeśli będą one doprowadzane do wysokich standardów efektywności energetycznej, to Europa nie osiągnie zakładanych 20% oszczędności do roku 2020.

Europa potrzebuje gruntownej renowacji 3% budynków rocznie przez następne 40 lat żeby osiągnąć założone ekonomiczne i środowiskowe cele w 2020 i 2050 roku.

Czego należy egzekwować:

  • przy każdej renowacji powinny być obowiązkowo zastosowane wszelkie dostępne energooszczędne technologie;
  • roczne tempo renowacji europejskich musi być podniesione do 3% przed 2020;
  • poprawa charakterystyki energetycznej budynków istniejących średnio o 80% ponad obowiązujące poziom wymagań;
  • zakończenie programu gruntowanej renowacji do 2050 roku.