Konferencja Fali Renowacji

By knauf_insulation
Maj 26, 2022

2 czerwca 2022, podczas konferencji Fali Renowacji, zaprezentowany został raport pt. „Skuteczne programy wsparcia kompleksowej modernizacji energetycznej budynków”.

W raporcie znalazły się konkretne rozwiązania dla Polski, dzięki którym będzie można zwiększyć tempo termorenowacji budynków.

Publikacja raportu zbiega się z przedstawieniem przez Komisję Europejską planu szybkiego zmniejszenia zależności do rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenia zielonej transformacji w ramach pakietu „Fit for 55”.

Zmniejszenie zużycia energii to jeden z jego głównych filarów. Dlatego też Komisja zaproponowała zwiększenie ambicji, jeśli chodzi o liczbę i jakość renowacji budynków, wprowadzenie zachęt fiskalnych wspierające falę renowacji, takich jak niższy VAT na energooszczędne systemy grzewcze, izolację budynków oraz ich wyposażenie techniczne, a także przeprowadzenie kampanii społecznych zachęcających do zmiany zachowań na takie, które pomogą zmniejszyć konsumpcję ropy i gazu.

Wyższy komfort życia, mniejsze rachunki.

Raport Fali Renowacji to przedłużenie zainicjowanego wcześniej tematu oraz praktycznym narzędziem do komunikacji i odpowiedniego przygotowywania programów - zarówno przez administrację krajową jak i samorządową.

Raport uwzględnia szerszy europejski kontekst, czyli m.in. rewizję Dyrektywy ws. Charakterystyki Energetycznej Budynków m.in. w zakresie propozycji zmian dot. długoterminowych strategii renowacji oraz pakiet “Fit for 55″.

Praktyczne rekomendacje raportu wynikają z analizy przykładów skutecznych programów wsparcia głębokiej modernizacji w innych krajach i ich potencjalnej adaptacji w Polsce bazującej na diagnozie luk.

O Fali renowacji

Inicjatywa Fala Renowacji to międzysektorowa grupa ekspertów promująca oszczędności energetyczne w budynkach poprzez szerokie działania tj. wsparcie we wdrażaniu regulacji, działania komunikacyjne oraz edukacyjne, w tym współpracę z samorządami oraz środowiskami eksperckimi.

Głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków ma kluczowe znaczenie dla podniesienia standardu życia w Polsce, obniżenia rachunków za energię, zmniejszenia wpływu na środowisko oraz tworzenia lokalnych miejsc pracy.

Raport można pobrać tutaj