List otwarty: Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego

By Michał Gieszczyk
Czerwiec 10, 2020

Od wielu tygodni przekonujemy się, że pandemia COVID-19 jest wyzwaniem na miarę pokoleń. Wyzwaniem, które na naszych oczach wpływa na kondycję społeczeństwa i sytuację gospodarczą. Obserwujemy, że konieczne są środki i decyzje, które pomogą w odbiciu gospodarczym w perspektywie krótko- oraz długoterminowej. Już teraz należy zadbać o to, aby kiedy skończy się kryzys zdrowotny, można było pobudzić gospodarkę.

Niezbędne są działania, które stymulują gospodarkę do dalszego rozwoju w sposób zrównoważony, jednocześnie wzmacniając odporność społeczeństwa. Inwestycje, które są potrzebne już dziś, muszą wiązać się z długofalowymi korzyściami dla społeczeństwa, zarówno ekonomicznymi, jak i zdrowotnymi.

Takimi działaniami bez wątpienia są inwestycje w efektywność energetyczną budynków, które są kluczowe z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią podstawę dla rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej energetyki.

Jako wielosektorowa grupa ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej, zbieramy podpisy pod listem skierowanym do Rządu RP przedstawiającym powody, dla których kompleksowa renowacja energetyczna budynków powinna znaleźć się w centrum strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

List otwarty Fala renowacji

Pełna treść listu