Nowe warunki techniczne 2021

By knauf_insulation
Styczeń 04, 2021

Powitaliśmy nowy, 2021 Rok. Głęboko wierzymy, że będzie on dla Państwa pełen sukcesów i radości. 

Tym z Państwa, którzy planują rozpocząć budowę domu, pragniemy przypomnieć o istotnej zmianie w warunkach technicznych dotyczących izolacyjności przegród budowlanych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku.

Warunki techniczne określają dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu, np. dachu, ścian. Współczynnik ten określa, jak wiele ciepła ucieka z domu na zewnątrz - im niższa jego wartość, tym mniejsze straty ciepła.


Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, od 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe, bardziej rygorystyczne wartości, zgodnie z którymi współczynnik U będzie mógł wynosić maksymalnie:


0,15 W/m2K dla dachów, stropodachów i stropów nad nieogrzewanym poddaszem;


0,2 W/m2K dla ścian zewnętrznych;


0,9 W/m2K dla okien fasadowych;


1,1 W/m2K dla okien dachowych;


0,3 W/m2K dla podłóg.


Warunki techniczne określają również maksymalną wartość współczynnika Ep, czyli roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowywania ciepłej wody. Od 2021 roku wskaźnik Ep będzie musi wynosić ≤ 70 kWh/m2 rocznie.