Ocieplenie dachu wełną - jak to zrobić i jaką wełnę wybrać?

By Knauf Insulation
Lipiec 25, 2022

Zmniejszenie zapotrzebowania energii do ogrzania budynku i ocieplenie domu to przedsięwzięcie, któremu warto poświęcić więcej uwagi. Do elementów podlegających zastosowaniu termoizolacji należą ściany fundamentowe, podłoga na gruncie, ściany zewnętrzne oraz dach. Dla każdego z wymienionych części budynku należy zastosować produkty spełniające minimalne wymagania przepisów. Do najpopularniejszych materiałów termoizolacyjnych należą wełna i styropian. Z uwagi na naturalne pochodzenie, całkowitą niepalność i dobre parametry akustyczne, wełna mineralna ma coraz więcej zwolenników i jest najczęściej wybieranym materiałem do docieplenia dachu.

Jak ocieplić dach wełną?

W zależności od obiektu i użytej wentylacji szacuje się, że straty ciepła przez dach mogą wynosić od 10 do nawet 25%. Zwieńczeniem budynku najczęściej jest dach skośny, ale obecne trendy architektoniczne sprawiają, że coraz częściej w budownictwie jednorodzinnym pojawiają się dachy płaskie. Dach „płaski” tylko w nazwie, posiada nachylenie od 2 do 12 stopni, powyżej tej wartości mówi się już o dachu skośnym. Oba rodzaje dachów możemy ocieplić wełną mineralną jednak układ warstw i wykonawstwo wygląda zupełnie inaczej.

Przy dociepleniu dachu skośnego układanie wełny uzależnione jest od warstw dachu. W przypadku układania na krokwiach membrany dachowej wełnę można zastosować bezpośrednio pod wiatroizolacją. W sytuacji zastosowania pełnego deskowania należy zachować szczelinę wentylacyjną o grubości 2-3 cm pod deskowaniem, stosując ograniczenie z rozciąganego krzyżowo sznurka, żyłki czy drutu. Wełnę stosowaną pomiędzy krokwiami docinamy o 2 cm szerszą niż przestrzeń, w której będzie zastosowana. Dzięki temu materiał będzie ściśle przylegać do krokwi i redukowane będą nieszczelności wynikające z odchyłek drewna co powoduje ograniczenie wystąpienia mostków termicznych. W przypadku niskiej wysokości krokwi nie wystarczy tylko zastosować wełnę między tymi elementami, ale także należy wykonać dodatkowy ruszt pod krokwiami wraz z kolejną warstwą wełny. Prace przy termoizolacji nie zależą od ostatecznego pokrycia. Postępujemy w podobny sposób zarówno planując pokrycie z blachy falistej, blachy trapezowej, blachy na rąbek, dachówki cementowej czy dachówki ceramicznej. Jedyną różnicą może być sposób układania pokrycia, grubość i rozstaw łat i kontrłat oraz detale wykonawcze i grubość szczeliny wentylacyjnej. Tu należy posiłkować się wytycznymi danego producenta materiału, który zostanie wybrany do zwieńczenia dachu.

Ocieplając stropodach układ warstw jest zgoła inny i zależy, czy mamy do czynienia ze stropodachem wentylowanym czy niewentylowanym. W przypadku dachu płaskiego wentylowanego nad warstwą nośną, którą z reguły jest płyta żelbetowa układana jest folia paroizolacyjna. Następnie układane są płyty termoizolacyjne. Dla tego rodzaju układu z uwagi na to, że termoizolacja leży luzem i nie dociska jej kolejna warstwa można zastosować zarówno wełnę mineralną skalną, wełnę mineralną szklaną, wełnę drzewną czy wełnę wdmuchiwaną luzem. Na konstrukcji wiązarów po ułożenia sztywnego poszycia układamy materiał pokryciowy. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest papa termozgrzewalna układana podwójnie. Na rynku dostępne są rzadziej stosowane papy tradycyjne oraz papy SBS, APP Oprócz pap materiałem hydroizolacyjnym mogą być również inne pokrycia, które można układać jednowarstwowo. Należą do nich produkty na bazie gumy EPDM, czy materiały z innych tworzyw sztucznych jak PVC czy TPO.

Stropodach niewentylowany nie posiada pustki powietrznej pomiędzy warstwami. Spadki kształtowane są przez wylanie betonu lub układanie płyt na podsypce. Stropodachy niewentylowane ociepla się wełną w postaci płyt o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie.
Układ ten charakteryzuje się łatwością wykonania, ale posiada jedną wadę. Para wodna przechodząca przez przegrodę poziomą może zbierać się pod pokryciem i powodować czasowe zawilgocenie. Zapobiec temu problemowi można stosując warstwę podkładową pod pokrycie, która posiada niewielkie kanaliki, przebiegające wraz ze spadkiem dachu. Wariant ten nazywany jest stropodachem niewentylowanym przewietrzanym. Stropodachy niewentylowane możemy również wykonywać w odwróconym układzie warstw. Taki wariant ma coraz więcej zwolenników z uwagi na możliwość wykonania dachu zielonego. Tego typu dachy mogą zapewniać rozwiązanie ważnych problemów obszarów zurbanizowanych, do których należą miejskie wyspy ciepła i zarządzanie wodą z nagłych silnych opadów, a inwestorom pozwolą zaprojektować nawet ogród na dachu.

Jaką wełną ocieplić dach?

Do produktów najczęściej wybieranych do ocieplenia poddasza należą wełna mineralna szklana stosowana między krokwiami oraz wełna mineralna skalna układana w postaci zabezpieczonych płyt nakrokwiowych lub tradycyjnie międzykrokwiowo. Wełna szklana odznacza się mniejszą gęstością i jest lżejsza i łatwiejsza w wykonaniu. Z tego powodu to najczęściej wybierany materiał na ocieplenie poddasza od środka. Do izolacji termicznej stropodachu świetnie sprawdzą się płyty z wełny mineralnej skalnej Knauf Insulation. Oferowane jest 6 produktów wykonanych z wełny skalnej. Są to płyty Smartroof przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich. Produkty są hydrofobizowane w całym przekroju, całkowicie niepalne oraz stabilne wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatur. Oferowane są różne grubości poczynając od 30 mm do nawet 200 mm w jednej warstwie i parametrach λ od 0,038 do 0,035 W/(m·K).

Ocieplenie dachu wełną- grubość

Przy obecnie obowiązujących przepisach wymagań termicznych dla dachu skośnego w budynku mieszkalnym U=0,15 W/(m2K) grubość wełny na poddaszu w zależności od rozstawu krokwi oraz współczynnika przewodzenia ciepła będzie wahać się w granicach 20-30cm. Grubość wełny należy dobrać w zależności o wysokości krokiew. Im niższy współczynnik Lambda tym mniejszą grubość wełny można zastosować.  Knauf oferuje bogatą ofertę grubości wełny: 5 cm, 6 cm, 8cm, 10 cm, 12cm, 14 cm, 15 cm, 16 cm, 18 cm i 20 cm. W praktyce te grubości i ich kombinacje pozwalają na dowolne wypełnienie przestrzeni międzykrokwiowej oraz podkrokwiowej.

Dla dachów płaskich wymaganie postawione jest na tym samym poziomie co dla dachów skośnych. Dla budynków mieszkalnych można zastosować płyty o parametrze λ=0,38 W/(m·K) o grubości 24 cm lub 22 cm płyt o λ=0,35 W/(m·K). Jeżeli budynek przewiduje wyższy standard energetyczny niż minimalne wymagania przepisów odpowiednie będą grubości 25-30 cm.

Ocieplenie dachu wełną- cena

Pozyskanie wykwalifikowanych wykonawców stanowi coraz większe wyzwanie dla inwestorów. Ceny robocizny z uwagi na braki kadrowe oraz częściowy odpływ pracowników budowlanych nadal rosną. Cena wykonania ocieplenia na poddaszu użytkowym w 2022 roku może różnić się w zależności od zastosowanego materiału oraz regionu. Nawet najlepsze materiały budowlane wymagają fachowego montażu, warto więc wybierać wykonawców z doświadczeniem, którzy mogą pochwalić się wieloma udanymi realizacjami lub wykonawców z polecenia. Należy również zwrócić uwagę czy członkowie ekip budowlanych uczestniczyli w szkoleniach producentów i zweryfikować posiadane kwalifikacje pytając o certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Przy problemach w znalezieniu wykonawcy warto również posiłkować się informacją od producenta. Ceny wełny mineralnej szklanej zależą od jej grubości oraz parametrów technicznych takich jak współczynnik przewodzenia ciepła lambda czy izolacyjności akustycznej. Ceny wełny Knauf Insulation Unifit 035 o grubości 15 centymetrów znajdują się w aktualnym cenniku produktów Knauf Insulation. Z uwagi na coraz wyższe ceny energii i gazu warto zainwestować w lepsze produkty termoizolacyjne, które zwrócą się w cyklu życia budynku. Przykładem może być zaawansowana technologicznie wełna Knauf Unifit 032.