Plan na izolację akustyczną ścian

By Knauf Insulation
Sierpień 11, 2021

W ostatnich latach kładzie się coraz większy nacisk na termoizolację budynków. Dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych czy dachu nieruchomość staje się bardziej energooszczędna, a rachunki za ogrzewanie są zdecydowanie niższe.

Współczesne budownictwo ma charakter energooszczędny, a nawet pasywny, zaś istniejące domy są poddawane termomodernizacji. Nie wolno przy tym zapominać, że o komforcie domowników decyduje także inny bardzo ważny parametr – izolacja akustyczna.

Izolacja akustyczna ściany dotyczy murów budynku, ale również ścian wewnętrznych – nośnych i działowych. Hałas może dostawać się do wnętrz z zewnątrz, to jest oczywiste, ale także również mieć swoje źródło w budynku. Wyciszenie mieszkania polega więc także na tym, że każde z pomieszczeń powinno być pod tym względem wyraźnie odizolowane od pozostałych, gwarantując osobom przebywającym w jego wnętrzu wystarczający poziom intymności i spokoju. Wyciszenie ściany odbywa się przy pomocy specjalnych materiałów, do których należy przede wszystkim wełna wygłuszająca. W rzeczywistości jest to wełna mineralna akustyczna, bardzo podobna do tej, którą wykorzystuje się przy ociepleniu budynku. Zresztą ma ona jeszcze inne funkcje i zalety. W ofercie Knauf Insulation znajdują się sprawdzone produkty, dzięki którym wyciszenie mieszkania, podobnie jak jego izolacja termiczna, jest skuteczne i proste.

Dźwięki zakłócające komfort domowników

Izolacyjność akustyczna oznacza zdolność części konstrukcyjnych budynku, w tym przypadku ścian do przenoszenia dźwięków pomiędzy położonymi obok siebie pomieszczeniami. Można podzielić je na dwie grupy:

- dźwięk powietrzny – jest charakterystyczny dla prowadzonych w innych pomieszczeniach rozmów bądź dźwięków wydawanych przez urządzenia domowe,
- dźwięk uderzeniowy – powstaje podczas chodzenia bądź zgodnie ze swoją nazwą uderzeń różnych obiektów – na przykład o podłogę.

Do opisywania izolacyjności akustycznej używa się wskaźników R’A1 i R’A2. Odnoszą się one odpowiednio do przegród wewnętrznych i zewnętrznych opisując w decybelach, jaki hałas powinna stłumić przegroda. Oba wskaźniki stosuje się przede wszystkim do dźwięku powietrznego. Ich wartość powinna być jak najwyższa. Jeśli chodzi o dźwięk uderzeniowy, częściej stosuje się inne wskaźnik – L’n,w. Tym razem wartość parametru powinna być jak najniższa, ponieważ odnosi się on do liczby decybeli, jakie może przepuścić przegroda.

Normy dotyczące izolacji akustycznej w budownictwie mieszkaniowym nie są zbyt wyśrubowane. Oznacza to w praktyce, że budynek całkowicie je spełniający niekoniecznie zapewni domownikom odpowiedni komfort. Dlatego już na etapie projektu należy dobrze zaplanować izolację akustyczną ścian i innych elementów konstrukcyjnych w taki sposób, aby izolacja akustyczna kształtowała się na wyższym poziomie.

W otoczeniu nie brakuje dźwięków, które zaburzają komfort mieszkańców. Na zewnątrz są to dźwięki pojazdów, ale także robót drogowych. Problem ten doskonale znają mieszkańcy obszarów mocno zurbanizowanych, a także właściciele domów położonych przy ruchliwych drogach przy torach kolejowych. Osobną kwestię stanowi izolacja ścian wewnętrznych. Nie wolno jej bagatelizować. Rozmowy domowników przebywających w kuchni czy salonie z łatwością docierają do pozostałych pomieszczeń uniemożliwiając czytanie, naukę czy jakąkolwiek formą relaksu. Hałas może być generowany także przez sprzęty AGD – przede wszystkim pralkę, ale także głośno pracującą lodówkę. Tylko doskonała izolacja przegród zapewni domownikom znajdującym się we własnych pokojach wystarczający komfort. Izolacja akustyczna ściany wewnętrznej mocno wpływa na wyciszenie mieszkania.

Izolacja akustyczna ściany zewnętrznej

Izolacja akustyczna ścian zewnętrznych, a konkretnie całych murów jest niezwykle ważna dla komfortu dźwiękowego domowników. Wyciszenie mieszkania rozpoczyna się właśnie na tym etapie, Niezależnie od tego, jak przebiegnie wyciszenie każdej ściany wewnętrznej. Izolację akustyczną murów wykonuje się wraz z ich izolacją termiczną, ponieważ zazwyczaj wykorzystuje się w tym celu dokładnie te same materiały. Odpowiednio gruba warstwa materiału izolacyjnego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła zapewnia domownikom komfort termiczny i niższe rachunki za ogrzewanie. Jednocześnie ściany zyskują równie dobrą izolację akustyczną wobec dźwięków dochodzących z otoczenia. 

Warto jednak pamiętać, że zarówno o komforcie termicznym, jak i akustycznym, nie decyduje wyłącznie ocieplenie ścian. Równie istotną rolę odgrywają okna i drzwi, przez które w typowym budynku na zewnątrz może wydostawać się nawet 30% energii cieplnej i które, jeśli nie są nowoczesne, bardzo słabo izolują wnętrze od dźwięków dobiegających z otoczenia. Kolejnym czynnikiem kształtującym komfort termiczny i akustyczny jest obok materiału, z którego wykonana jest warstwa izolacji, także jego prawidłowy montaż. Przestrzenie, które stanowią mostki termiczne, przez które ucieka ciepło, najczęściej są również mostkami akustycznymi. Aby wełna mineralna akustyczna lub inny materiał izolacyjny dobrze spełniały swoje funkcje, muszą tworzyć szczelną warstwę. Dlatego o izolacji należy pomyśleć na etapie projektu, bo zapewni to odpowiednie połączenie ścian z podłogą i stropem.

Izolacja akustyczna ściany wewnętrznej – kompleksowe wyciszenie mieszkania

Rozprawiając się z hałasem i dobiegającymi dźwiękami z zewnątrz budynku za sprawą dobrego projektu izolacji i jej odpowiedniego wykonania, należy pamiętać też o tym, jak dużą rolę odgrywa izolacja akustyczna ściany wewnętrznej. Przegrody znajdujące się wewnątrz budynku można podzielić na dwie grupy – ściany nośne oraz ściany działowe. Te pierwsze są niezbędne z punktu widzenia konstrukcji, ponieważ przenoszą obciążenia z wyższych kondygnacji na fundamenty stawiając jednocześnie zręby pod przyszły podział wnętrza budynku na poszczególne pomieszczenia. Ściany działowe są znacznie cieńsze i nie pełnią takiej roli. Ich zadaniem jest jedynie podział wnętrza.

Ściany wewnętrzne stosunkowo rzadko wymagają izolacji termicznej, chociaż takie sytuacje się zdarzają. Dzieje się tak na przykład, gdy wnętrze sąsiaduje z nieogrzewanym pomieszczeniem, którym może być spiżarnia bądź garaż. W pozostałych przypadkach wystarczy izolacja akustyczna ściany wewnętrznej. Jednocześnie do izolacji akustycznej ścian zewnętrznych często stosuje się podobne materiały, jak w przypadku ścian zewnętrznych, bo charakteryzują się one dobrymi właściwościami izolacji dźwięku. Jakiego typu izolacji najczęściej używa się w tym celu?

Izolacja akustyczna ściany – wełna wygłuszająca

W przypadku izolacji termicznej budynków najczęściej wykorzystywanym materiałem są płyty i maty z wełny mineralnej. Cechuje je bardzo dobra wartość współczynnika przewodzenia ciepła (Lambda), który powinien być jak najniższy, i w przypadku najlepszych produktów wyniosi λD = 0,032 W/mK. 

Produkty z wełny mineralnej świetnie izolują akustycznie, przez co wełna ta często nazywana jest również wełną wygłuszającą. Za izolację akustyczną, a jednocześnie termiczną odpowiada bowiem wełna mineralna akustyczna. Z tego materiału korzysta się powszechnie do izolacji i murów, ale również stropów i dachów skośnych. Wełna akustyczna jest także używana w ścianach wewnętrznych, gdzie można wykorzystać cieńszą warstwę materiału niż ta wykorzystywana do izolacji przegród zewnętrznych. Już 10 cm wełny mineralnej poprawi izolacyjność akustyczną przegrody.

Wyciszenie ściany a ognioodporność

Wybierając pomiędzy materiałami do izolacji akustycznej warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. We współczesnym budownictwie słusznie kładzie się coraz większy nacisk na stosowanie materiałów niepalnych. Wełna mineralna akustyczna doskonale sprawdza się ze względu na swoją odporność na ogień. Dostępne na rynku produkty charakteryzują się nawet najwyższą klasą ognioodporności – A1. Znacznie podwyższa to bezpieczeństwo w budynku. Jeśli dojdzie do pożaru, wełna będzie stanowiła ogromną przeszkodę dla rozprzestrzeniającego się ognia. W ten sposób izolacja chroni domowników, ale również sam budynek przed zniszczeniem.

Wyciszenie mieszkania przy pomocy produktów Knauf Insulation

W Knauf Insulation specjalizujemy się w produkcji oraz dystrybucji materiałów izolacyjnych najwyższej jakości. Główną pozycję w naszej ofercie zajmuje wełna mineralna przeznaczona do izolacji ścian, stropów oraz dachów skośnych. Poszczególne warianty dostępne w naszej ofercie różnią się nieco między sobą konkretnymi właściwościami. Część z nich to produkty przeznaczone stricte do dachów. Inne wykorzystuje się do izolacji murów. W naszym asortymencie znajduje się też wełna mineralna akustyczna idealnie spełniająca wymagania ścian wewnętrznych budynku. Wełna mineralna Akutsik Board świetnie radzi sobie z izolacją dźwięku, jak również z termoizolacją. Jest ognioodporna i łatwa w montażu oraz transporcie za sprawą skompresowanego opakowania. Nasze produkty zapewniają domownikom najwyższy poziom komfortu termicznego i akustycznego, a także bezpieczeństwo.