Produkty Knauf Insulation SmartRoof dla dachów płaskich uzyskały certyfikat FM

Płyty SmartRoof od Knauf Insulation z aprobatą FM

By Michał Gieszczyk
Sierpień 10, 2020

W Knauf Insulation stale podnosimy standardy bezpieczeństwa naszych produktów. Potwierdzeniem jest uzyskanie Aprobaty FM dla produktów SmartRoof Thermal, SmartRoof Norm i SmartRoof Top w systemach dachów płaskich. Zalety  produktów z certyfikatem FM dostrzegają inwestorzy, dla których ważne są wybór optymalnych  rozwiązań materiałowych - chroniących konstrukcję budynku przed niszczącymi siłami natury, jak również całkowita ochrona przeciwpożarowa. Certyfikat FM to rekomendacja sprawdzonych produktów i systemów, w celu jeszcze lepszego zabezpieczenia mienia, zdrowia i ograniczenia strat materialnych. Płyty SmartRoof Top i SmartRoof Norm przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich z dostępem w konstrukcjach jednowarstwowych, z wykształconym spadkiem. Produkt jest hydrofobizowany w całym przekroju, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury. Płyty mogą być również stosowane jako warstwa wierzchnia w układzie z płytami SmartRoof Thermal, w zależności od wymaganych i zaprojektowanych parametrów dachu.