News - Cloned

Efektywność energetyczna na równi z innymi źródłami energii

By Knauf Insulation
Kwiecień 17, 2024

Jak wynika z danych raportu „Uwidocznienie efektywność energetycznej w miksie energetycznym” opublikowanego przez Instytut Europejskiej Polityki Energetycznej i Klimatycznej (IEECP) efektywność energetyczna stanowiła 12% miksu energetycznego Unii Europejskiej w 2021 r. W przypadku Polski wkład efektywności energetycznej do krajowego miksu wyniósł 10,4% udziału energii końcowej.

Autorzy raportu wykazali, że efektywność energetyczna jest zazwyczaj niewidoczna w bilansach energetycznych, co utrudnia włączenie oszczędności energii do strategii energetycznych i wiodących  polityk publicznych. Raport przedstawia analizę możliwych sposobów dodania oszczędności energii do krajowych i unijnych statystyk dotyczących miksu energetycznego. W badaniu zintegrowano ogólne dane dotyczące „oszczędności energii” z 2021 r. pochodzące z projektu ODYSSEE-MURE z danymi Eurostatu dotyczącymi „dostawczych” nośników energii, takich jak źródła odnawialne, ropa naftowa i gaz dla 27 krajów Unii Europejskiej. Wyniki raportu uwidaczniają wpływ oszczędności energii na miks energetyczny przy użyciu klasycznych wykresów, w których uwzględniono oszczędności energii: w 2021 r. oszczędności energii stanowiły 12% miksu energetycznego Unii Europejskiej, 12,7% w Niemczech, 13,6% we Francji, 14% we Włoszech, 16,3% w Hiszpanii i 10,4% w Polsce.

 

Badacze podkreślają, że efektywność energetyczną słusznie uważa się za „pierwsze paliwo” w debatach publicznych, ponieważ nie ma czystszej i tańszej energii niż ta, która nie została zużyta. Efektywność energetyczna to zasoby, takie jak np. ocieplenie budynków, które możemy wykorzystać do zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, a tym samym obniżeniu rachunków za energię i jej importu, a także szkodliwych emisji i gazów cieplarnianych.

 

- Wyniki i rekomendacje raportu jasno wskazują na metodologiczną możliwość, by efektywność energetyczna została dodana do miksu energetycznego. Pozwoliłoby to, na lepszą komunikację ze społeczeństwem oraz decydentami na temat znaczenia zmniejszania energochłonności gospodarki. Jest to szczególnie ważne w kontekście podejmowania strategicznych decyzji o docelowym miksie energetycznym i potrzebnych inwestycjach – powiedziała Katarzyna Wardal-Szmit, Head of Public Affairs w Knauf Insulation w Polsce. - Szczególnie istotne jest, aby budynki, które odpowiadają za prawie 40% zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych zostały zmodernizowane energetycznie do poziomu obecnych wymogów, co w konsekwencji zapewni niższe rachunki za energię, poprawi komfort mieszkańców, klimat i jakość powietrza, a na poziomie ogólnokrajowym pomoże w poprawie konkurencyjności, gdyż „uwolni” energię potrzebną w innych gałęziach gospodarki i obniży koszty systemu energetycznego.

 

 

Raport powstał przy wsparciu Knauf Insulation i Europejskiej Fundacji Klimatycznej.

Infografika