Wełna skalna- bezpieczna i niepalna termoizolacja stropodachu

By Michał Gieszczyk
Marzec 28, 2022

Nowoczesne domy coraz częściej projektowane są z zastosowaniem dachu płaskiego. Wynika to z obecnych trendów architektonicznych jak również z faktu, że kwadratowa bryła odznacza się większą energooszczędnością niż tradycyjna. Ceny gazu, węgla i energii elektrycznej odnotowują znaczne wzrosty, a inwestorzy, którzy zdecydowali się na budowę domu coraz większą uwagę przykładają do zapotrzebowania energetycznego budynku oraz odpowiedniego doboru materiałów termoizolacyjnych. Jednym z najpopularniejszych materiałów izolujących przed ucieczką ciepła, który ma coraz więcej zwolenników ze względu na swoje właściwości i naturalne pochodzenie jest wełna skalna. 

Wełna mineralna skalna- dobór odpowiedniej grubości

Minimalna grubość wełny mineralnej powinna spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla zewnętrznych ścian budynków mieszkalnych współczynnik przenikania ciepła wynosi U=0,20 W/(m2K) a dla dachów i stropodachów 0,15 W/(m2K). Parametrem, który określa produkty termoizolacyjne jest współczynnik przewodzenia ciepła λ mierzony w W/(m·K). Im współczynnik ten jest mniejszy tym mniejsza grubość wełny będzie potrzebna do spełnienia formalnych wymagań. Knauf Insulation oferuje 6 produktów wykonanych z wełny skalnej. Są to między innymi płyty Smartroof przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich. Produkty są hydrofobizowane w całym przekroju, całkowicie niepalne oraz stabilne wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatur. Oferowane jest pełne spektrum grubości poczynając od 30 mm do nawet 200 mm grubości w jednej warstwie i parametrach λ od 0,038 do 0,035 W/(m·K). Aby osiągnąć wymagany współczynnik U= 0,15 W/(m2K) można zastosować płyty Smartroof Top λ=0,38 W/(m·K) o grubości 24 cm lub 22 cm płyt Smartroof Base λ=0,35 W/(m·K). Jeżeli budynek przewiduje wyższy standard energetyczny niż minimalne wymagania przepisów odpowiednie będą grubości 25-30 cm.

Gęstość wełny mineralnej

Gęstość i ciężar wełny to ważna cecha z punku widzenia konstrukcyjnego. Produkty o mniejszym ciężarze nie obciążają znacznie konstrukcji co jest szczególnie istotne przy renowacjach budynków. Gęstość wełny mieści się w przedziale od 10 kg/m3 do 140 kg/m3. Wełny o mniejszych gęstościach doskonale sprawdzają się przy ociepleniu poddaszy dachowych nie dociążając nadmiernie więźby. Produkty o większych gęstościach zwykle charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie pozwalającą na zastosowanie ich jak docieplenie stropodachów. Większa gęstość oraz układ włókien przekładają się również na wytrzymałości na ściskanie materiału termoizolacyjnego. Najlepsze parametry wytrzymałościowe z portfolio Knauf Insulation posiada rozwiązanie SmartRoof Top. Dedykowane jest głównie jako górna warstwa izolacji płaskich dachów o podwyższonej sztywności oraz dachów, gdzie konieczna jest komunikacja czy regularna konserwacja dachu. Jest to ważne zarówno z punku widzenia trwałości rozwiązania w czasie jak również odpowiednich walorów użytkowych.

Produkcja płyt z wełny skalnej

Wełna sklalna produkowana jest z bazaltu, gabro, dolomitu lub kruszywa wapiennego. W pierwszym etapie pokruszone skały trafiają do silosów dobowych. Następnie transportowane są to pieca, gdzie następuje topienie skał w temperaturze dochodzącej do 1500 °C. Kolejnym etapem, jest proces rozwłókniania i dodawane jest lepiszcze. Dodatkowo w procesie dochodzi do planowanej zmiany kierunku włókien. Następnie wełna trafia do komory polimeryzacyjnej, gdzie następuje utwardzenie lepiszcza. W ostatnim etapie następuje cięcie na wymiar i pakowanie produktu. Ścinki i pozostałości wełny nie są marnowane a trafiają do mielenia i ponownego wykorzystania.

Skalna wełna mineralna jest całkowicie niepalna i klasyfikowana w grupie A1. Technicznie jej włókna są w stanie wytrzymać temperaturę do 200 stopni wyższą niż włókna szklane, czyli przekraczającą 1000 °C. Dzięki tym własnościom wełna skalna często jest stosowana również jako produkty oddzielające przejścia i instalacje w strefach o wyższych wymaganiach pożarowych. Większość płyt z wełny skalnej Knauf Insulation przeznaczonych do ocieplenia stropodachu występują w wymiarze 1200x2000 mm z wyjątkiem najmniejszych grubości, które dostępne są w formacie 1200x1000 mm. Duzy wymiar płyt ma bezpośredni wpływ na szybkość wykonania ocieplenia stropdachu oraz koszt jego wykonania.

Ceny wełny mineralnej

Inwestycja na pokolenia jaką jest dom powinna zostać wykonana z trwałych i ekologicznych materiałów budowlanych. Przy rosnących cenach energii, węgla i gazu warto zainwestować w dobrą izolację termiczną, aby koszt eksploatacji budynku był na niższym poziomie. Relatywnie koszt materiałów termoizolacyjnych w skali budynku nie jest duży, a to właśnie te produkty mają największy wpływ na oszczędność energii w naszym domu. Przy termomodernizacji budynku można również skorzystać z dotacji rządowej w ramach programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze” czy ulgi termomodernizacyjnej. Dodatkowe instrumenty spowodują, że zwrot inwestycji w termoizolację nastąpi dużo szybciej. Warto więc zainwestować w ocieplenie budynku a nie tylko przyczyni się do zmniejszenia rachunków za energię, ale również do redukcji emisji CO2.