Współczynnik przenikania ciepła - jak obliczyć?

By Knauf Insulation
Lipiec 25, 2022

Współczynnik przenikania ciepła - jak obliczyć?

W 2021 roku zmianie uległo Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną z najważniejszych zmian dla inwestorów było zaostrzenie współczynników przenikania ciepła dla przegród pionowych, dachu, okien, drzwi i innych elementów domu. Obniżono również wymagany poziom zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. Bardziej restrykcyjne współczynniki przenikania ciepłą przełożyły się wprost na większą grubość bądź lepsze parametry materiałów termoizolacyjnych. Współczynnik przenikania ciepła obliczamy zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik ten obliczamy zgodnie ze wzorem:

U=1RtotUsunięto obraz. 

w którym:

U- współczynnik przenikania ciepła w W/(m2K);

R tot- całkowity opór cieplny w m2K/W

 

Współczynnik przenikania ciepła- kalkulator

Na rynku funkcjonuje wiele kalkulatorów termicznych. Warto korzystać z nich w sposób przemyślany i sprawdzać źródło oraz aktualność danego narzędzia. Knauf Insulation oferuje kalkulator KI-Therm, który pozwala przeliczyć różnego rodzaju przegrody w zależności od ich grubości i typu wykorzystanego materiału termoizolacyjnego. Oprócz wyliczenia współczynnika U przegród można sprawdzić również zgodność wyliczonych parametrów z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Kalkulatory

Współczynnik przenikania ciepła: okna

Okna stanowią istotne elementy w oszczędności ciepła w mieszkaniu. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i powierzchni przeźroczystych nieotwieralnych, dla budynków mieszkalnych, nie mogą być większe niż wartości U(max) = 0,9 W/(m2K). Dla okien połaciowych wymaganie określono na nieco wyższym poziomie i U(max) dla budynków o projektowanej temperaturze wewnętrznej powyżej 160C wynosi 1,1 W/(m2K).

Współczynnik przenikania ciepła: ściany

Dla zewnętrznych ścian budynków mieszkalnych współczynnik przenikania ciepła zmniejszono z U(max) =0,23 W/(m2K) do U(max) =0,20 W/(m2K). Dla budynków o temperaturze wewnętrznej w przedziale od 8 do 16 0C współczynnik graniczny określono na poziomie 0,45 W/(m2K) a poniżej temperatury projektowanej 8 0C U(max)= 0,9 W/(m2K). Zwykle przy najczęściej stosowanych rodzajach przegród zewnętrznych wystarczy docieplenie z dobrej jakości wełny mineralnej o grubości 15 cm, aby uzyskać wymagany parametr. 

Współczynnik przenikania ciepła drzwi

Drzwi wewnętrzne współczynnik przenikania ciepła

Pionowe elementy komunikacji między pomieszczeniami wewnętrznymi ogrzewanymi nie posiadają formalnych wymagań termicznych. Warunki techniczne określają jednak graniczny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Współczynnik ten w takim przypadku wynosi 1,3 W/(m2K).

​​​​​​​Drzwi zewnętrzne współczynnik przenikania ciepła

Dla drzwi zewnętrznych balkonowych graniczny współczynnik przenikania ciepła przyjmuje się podobnie jak dla okien zewnętrznych. Drzwi wejściowe zewnętrzne posiadają mniej restrykcyjne wymagania i graniczny współczynnik przenikania ciepła wynosi 1,3 W/(m2K).

Jaki współczynnik przenikania ciepła ma wełna mineralna?

Współczynnik przenikania ciepła ściany lub dachu przede wszystkim zależy od zastosowanego materiału termoizolacyjnego oraz jego parametrów termicznych. Właściwości termoizolacyjne wełny określa współczynnik przewodzenia ciepła lambda i im jest niższy, tym lepiej materiał izoluje przed ucieczką ciepła. Stosując najlepsze wełny mineralne możemy uzyskać wymagane parametry cieplne przy zastosowaniu mniejszej grubości ocieplenia.