Zielone budownictwo

By Agnieszka Strzeminska
Październik 10, 2018

O wartości budynku, nie tylko inwestycyjnej, stanowi jego certyfikacja środowiskowa zapewniana przez systemy oceny takie, jak BREEAM, LEED, DGNB i HQE. Stworzyliśmy produkty izolacyjne spełniające najwyższe wymogi środowiskowe, mające odzwierciedlenie w przepisach prawnych. Oto kluczowe aspekty wydajności naszej wełny mineralnej w ECOSE® Technology:

ENERGIA

Wszystkie nasze produkty izolacyjne znacząco ograniczają zużycie energii  oraz nakłady inwestycyjne poniesione w związku z izolacją nowych oraz renowacją już istniejących budynków.

Ważne: Trzy najważniejsze filary zrównoważonego rozwoju to wykorzystanie energii, wykorzystanie energii i... wykorzystanie energii! Inwestujemy nie tylko w nasze produkty, lecz również w bieżące prace badawcze potwierdzające wpływ  Wełny Mineralnej w ECOSE® Technology na ograniczanie konsumpcji energii  przez budynki.

WODA

Woda zużywana podczas całego  cyklu życia budynku oraz  odpowiedzialne zarządzanie bieżącą gospodarką wodną to istotne aspekty  zrównoważonego rozwoju. System Dachów Zielonych Urbanscape znacząco przyczynia się do efektywnego zarządzania przepływem wody deszczowej - gromadzi do trzech razy więcej  wody burzowej niż tradycyjne podłoża zielonego dachu, a tym samym ogranicza skutki kataklizmów powodowane silnymi opadami deszczu.

Przykład: W celu monitorowania skuteczności Dachów Zielonych Urbanscape w zarządzaniu deszczówką opracowaliśmy narzędzie PET - Performance Evaluation Tool, wykorzystywane w laboratorium inżynierii wodnej w Stanach Zjednoczonych.

AKUSTYKA

Według najnowszych badań przedstawionych przez Komisję Europejską zanieczyszczenie hałasem powoduje zaburzenia snu, choroby serca, nadciśnienie i stres.

Dzięki ścisłej współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA), tworzymy „białą księgę" naszego przemysłu, podkreślając znaczenie dobrego stanu akustycznego budynków  i tego, w jaki sposób można go uzyskać dzięki Wełnie Mineralnej.

Ważne: Nasze produkty z Wełny Mineralnej charakteryzują się doskonałymi właściwościami akustycznymi, co sprawia, że mają zasadniczy wpływ na ograniczenie wewnętrznego hałasu   budynkach. Idealnie nadają się do zastosowania na przykład w ścianach działowych i dachach skośnych.

JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO

Jakość powietrza w budynkach ma zasadniczy wpływ na życie ich mieszkańców, dlatego niektóre kraje europejskie, m.in. Francja, już teraz podejmują kroki legislacyjne łączące ustawodawstwo poświęcone zdrowiu z normami dotyczącymi jakości powietrza wewnętrznego w inwestycjach budowlanych.

Ważne: Wełna Mineralna w ECOSE® Technology otrzymała prestiżowy certyfikat EUROFINS Gold, który potwierdza, że pozostaje ona bez wpływu na jakość powietrza wewnętrznego po zaizolowaniu nią budynku.

KOMFORT CIEPLNY

Optymalna temperatura wewnętrzna to kluczowy aspekt wydajności budynków, szczególnie w świetle zmian klimatycznych. Maksymalny poziom komfortu cieplnego to zadanie naszej izolacji wspieranej przez ECOSE®  Technology.

Ważne: Opracowaliśmy rozwiązania  termoizolacyjne mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Nasza Wełna Mineralna ma doskonałe parametry termoizolacyjne, a jej elastyczne włókna minimalizują ryzyko  występowania mostków cieplnych.

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

Wszystkie Wełny Mineralne w ECOSE®  Technology posiadają klasę ogniową A1, nie wydzielają dymu oraz nie wytwarzają płonących kropli, co sprawia, że budynki nimi izolowane są bezpieczniejsze.

POSZANOWANIE ZASOBÓW

Deklaracja Środowiskowa (EPD) jest najlepszym sposobem oceny wpływu produktu na środowisko, ponieważ szczegółowo bada każdy etap jego cyklu życia - od pozyskiwania materiałów do utylizacji lub recyklingu. Nieustannie dążymy do ograniczenia wykorzystywanych zasobów poprzez  intensywne prace badawczo-rozwojowe.

ZBILANSOWANY CYKL ŻYCIA

Kalkulacja cyklu życia to metoda oceny ekonomicznego wpływu naszej  Wełny Mineralnej na oszczędności. Wysoka wydajność naszych produktów ma na celu znaczną redukcję kosztów energii w okresie użytkowania.