Najczęściej zadawane pytania

Knauf Insulation certyfikat
Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego do ocieplenia  dachu skośnego warto zastosować wełnę mineralną Knauf Insulation?

Wełna mineralna KI ma najwyższą klasę reakcji na ogień (A1). Oznacza to, że taki materiały się nie pali i nie wspomagają rozwoju pożaru. W przeciwieństwie do niektórych palnych materiałów izolacyjnych, wełny mineralne nie przyczyniają się do emisji trującego dymu, który często jest największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru. Zastosowanie niepalnej wełny mineralnej KI w konstrukcji dachu minimalizuje ryzyko powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia daje znacznie więcej czasu na przeprowadzenie akcji ratunkowej, przyczyniając się do lepszej ochrony ludzi przebywających w budynku i ograniczenia strat materialnych. Wełna mineralna jest paroprzepuszczalna, dzięki czemu wilgoć nie odkłada się w warstwach konstrukcyjnych lub wykończeniowych. Zabezpiecza przed degradacją biologiczną konstrukcji drewnianych, eliminuje ryzyko pojawienia się pleśni i wykwitów.

Co oznacza, że wełna jest produkowana w technologii ECOSE?

Technologia ECOSE pozwoliła na eliminację z procesu produkcji sztucznych barwników, dodatku formaldehydu, fenoli i akrylu. Naturalne surowce zastąpiły chemikalia stosowane w tradycyjnych spoiwach. Izolacja termiczna, która powstaje przy użyciu technologii ECOSE® jest o 70% mniej energochłonna w porównaniu z produktami z wełny mineralnej wytwarzanej przy użyciu tradycyjnych środków wiążących na bazie formaldehydu. Dzięki temu ich produkcja oraz użytkowanie pozostawia mniejszy ślad ekologiczny. Izolacje wyprodukowane w ECOSE® Technology posiadają najwyższy, możliwy do uzyskania certyfikat jakości powietrza wewnętrznego Eurofins Gold, potwierdzający ścisłe ograniczenia w zakresie emisji chemicznej, co przekłada się na zdrowy klimat w naszym domu.

Ile warstw ocieplenia powinno mieć ciepłe poddasze?

Aby uzyskać wymagany komfort termiczny w dachu skośnym izolację cieplną najczęściej instalujemy dwuwarstwowo: pomiędzy krokwiami  i pod krokwiami. Jest to najczęściej spotykane rozwiązanie, które pozwala wyeliminować mostki termiczne na linii krokwi. Tylko takie rozwiązanie daje nam gwarancję uzyskania właściwych parametrów cieplnych na poddaszu. Dwie warstwy wełny to gwarancja komfortu termicznego niezależnie od panujących temperatur zewnętrznych, to w pełni bezpieczna i sucha przegroda. W zależności od konstrukcji więźby dachowej, czy w trakcie wymiany starego porycia dachowego na nowe, warstwę izolacji można zainstalować nad krokwiami. Ocieplenia dachu skośnego może być również kombinacją wymienionych układów.

Jak dobrać odpowiednią grubość warstwy wełny?

Przed rozpoczęciem prac przy ocieplaniu poddasza należy  odpowiednio zaprojektować grubość warstwy termicznej, uwzględniając  parametry cieplne wełny tak aby spełnić wymagania techniczne (WT 2021) np. wybierając wełnę mineralną Unifit 033 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK  i grubościach: odpowiednio 18 cm pomiędzy krokwiami i 10 cm w drugiej warstwie podkrokwiowej spełnimy aktualne wytyczne obowiązujące od dnia 01.01.2021, gdzie wartość współczynnika przenikania ciepła dla dachu musi być ≤ 0,15 [W/m2K]. To standardowa grubość izolacji cieplnej jaką powinniśmy rozpatrywać przy doborze właściwej izolacji termicznej. Mało kto zdaje sobie sprawę, że zwiększenie grubości wełny na poddaszu już o 5 cm pozwoli spełnić wymagania dla budynków niskoenergetycznych (U ≤ 0,1-0,12) [W/m2K].   Warstwa grubości =40 cm wełny Unifit 032 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/mK pozwala zmniejszyć wartość współczynnika U poniżej 0,1 W/m2K, przeznaczony dla budynków pasywnych.

Czy wełna Knauf Insulation może stykać się z membraną wstępnego krycia?

Membrany paroprzepuszczalne, stanowią barierę wodoszczelną i wiatroszczelną. Doskonale regulują  przepływ pary wodnej z wnętrza budynku, polepszając tym samym izolacyjność przegrody. Membrany wysokoparoprzepuszczalne mogą bezpośrednio stykać się z powierzchnią wełny.

Jak wygląda układ warstw  ocieplenia w dachu z poszyciem pełnym (OSB, deskowanie pełne)?

Rozwiązanie tego typu wymaga wykonania szczeliny wentylacyjnej oddzielającej izolację cieplną od deskowania pełnego czy płyty OSB. Aby zapewnić drożność szczeliny wentylacyjnej należy zadbać o minimum 3 centymetrowa odległość wełny od deskowania. W zależności od przeznaczenia i panujących warunków wilgotnościowych konieczne jest zastosowanie warstwy paroizolacyjnej, najlepiej o zmiennym współczynniku oporu dyfuzyjnego (link do LDS FLEXPLUS). Sprawdza się w każdych warunkach, nawet w najbardziej skomplikowanych układach dachowych.

O czym należy pamiętać ocieplając dach skośny?

Prawidłowa instalacja wełny na poddaszu musi zawsze uwzględniać dwie warstwy ocieplenia, unikamy w ten sposób mostków termicznych na linii krokwi. Tylko takie rozwiązanie daje nam gwarancję uzyskania właściwych parametrów cieplnych na poddaszu. Ponadto, pozwoli obniżyć rachunki za ogrzewanie i wyeliminować ryzyko kondensacji wilgoci w przegrodzie. Przycinając wełnę na szerokość równą odległości pomiędzy krokwiami zawsze dodajemy 2 cm zapasu. Wełna powinna być docięta w taki sposób, aby sąsiadujące ze sobą płaty wełny szczelnie do siebie przylegały. Materiał izolacyjny -aby spełnić gwarantowane parametry cieplne -musi przylegać do konstrukcji nośnej i szczelnie łączyć się z sąsiednimi pasami. Najczęstszą przyczyną zimnych poddaszy są braki ocieplenia w rejonie wieńca i murłaty. Są to często miejsca  trudno dostępne, ich staranne ocieplenie może mieć decydujące znaczenie dla uzyskania odpowiedniego komfortu cieplnego na użytkowym poddaszu a ewentualne wady mogą być powodem groźnych zjawisk m.in. zawilgocenia i zagrzybienia przegród.

Jak w prosty sposób ocieplić poddasze nieużytkowe?

O ile wykonanie prawidłowego ocieplenia dachu skośnego wymaga  doświadczenia, wiedzy budowlanej i jest pracochłonne, o tyle ułożenie wełny Unifit na stropie drewnianym lub betonowym jest łatwe i nie zajmuje wiele czasu. Termoizolacja stropu trwale zabezpiecza przed utratą ciepła z niższej kondygnacji, przynosząc realny zysk w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. Wystarczy rozwinąć rolki wełny, np. Unifit  o grubości 20 cm, na powierzchni stropu.

Uwaga: Jeśli układasz wełnę w dwóch warstwach, pamiętaj, aby drugi rząd ułożyć poprzecznie do pierwszego. Jeżeli nie korzystamy z poddasza, grubość warstwy ociepleniowej możemy kształtować dowolnie, nie jesteśmy w tym przypadku ograniczeni wysokością poddasza. Jeśli się jednak planuje podłogę na poddaszu, pierwszą warstwę wełny Unifit należy układać pomiędzy rusztem drewnianym, druga warstwa legarów montowana jest prostopadle do poprzednich, pomiędzy które układamy drugą warstwę wełny i zabezpieczamy membraną wysokoparoprzepuszczalną. W bardzo krótkim czasie, często samodzielnie, bez użycia skomplikowanych narzędzi, dzięki wełnie mineralnej Knauf Insulation możemy znacznie polepszyć izolację termiczną poddasza nieużytkowego.