For A Better World

Knauf Insulation For A Better World
For A Better World

W Knauf Insulation zawsze stawialiśmy na zrównoważony rozwój. Nasze produkty pomagają oszczędzać energię i ograniczać emisję dwutlenku węgla. Wiemy, jak ważne jest, aby budynki były przyjazne dla środowiska i zapewniały ich mieszkańcom zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

 

W naszej firmie od ponad dziesięciu lat pracujemy nad filarami zrównoważonego rozwoju. Skoncentrowaliśmy się na celach związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy, ograniczeniu zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, recyklingu naszych odpadów produkcyjnych, włączeniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i ciągłej kampanii na rzecz lepszych i bardziej zrównoważonych budynków.

Jesteśmy dumni z tego, jak w ciągu ostatniej dekady zmieniliśmy naszą firmę, pomagając naszym współpracownikom, społecznościom lokalnym i klientom oraz zmniejszając nasz wpływ na środowisko.

Jednak zrównoważony rozwój to proces ciągłego doskonalenia.

Musimy zrobić jeszcze więcej dla naszych pracowników, klientów i naszego środowiska. Dlatego stworzyliśmy naszą nową strategię zrównoważonego rozwoju.

Nową strategię nazywamy „For A Better World”, ponieważ opiera się na sukcesie naszej misji. Chcemy być motorem zmian na lepsze w dziedzinie izolacji. Dla lepszego Świata.

 

Nasze osiągnięcia od 2010 do 2020   

Zużycie energii Bezpieczeństwo Gospodarka odpadami Ograniczenie emisji NOX  Zużycie wody
Ograniczenie zużycia energii o 22.7%  Zmniejszenie ilości wypadków przy pracy o 56% Ograniczenie ilości odpadów o 67.3% Ograniczenie emisji NOX  o 42.7% Ograniczenie zużycia wody o 39.8%
         

Postawiliśmy sobie cztery ambitne, długoterminowe cele na przyszłość. Podjęliśmy zobowiązanie, aby pokazać, w jaki sposób każdy cel zostanie osiągnięty.

Wierzymy, że zmiany na lepsze mogą zmieniać się od miejsca pracy. Zobacz, w jaki sposób dbamy o naszych pracowników.

 

Dowiedz się, co robimy, aby zminimalizować wpływ naszych produktów, zakładów i biur na środowisko.

 

Działania na rzecz redukcji odpadów i minimalizowania wpływu na otoczenie

 
Jak tworzyć lepsze budynki, odpowiadające na wyzwania klimatyczne?  

.