Informacja RODO

Szanowni Państwo

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo istotną kwestią. W związku  z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy Państwu informacje na temat danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Knauf Insulation Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 sierpnia 6 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000134300, NIP: 7861566557.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

- przesłania listy produktów oraz punktów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – przesłanie informacji);

- przesłania poradnika/ publikacji w formie pliku pdf na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – przesłanie informacji);

- udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie informacji);

- marketingu bezpośredniego produktów własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes).

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi takie jak: obsługa systemów informatycznych, usługi księgowe, niszczenie dokumentów i innych nośników. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy następujące dane: numer telefonu, kod pocztowy, adres e-mail

Okres przechowywania damych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania /poprawiania, uzupełniania/, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do przenoszenia danych ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja praw odbywa się poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: [email protected]