Izolacja termiczna

Izolacyjność termiczna
Izolacyjność termiczna
Izolacyjność termiczna

Budownictwo jest najbardziej energochłonnym sektorem gospodarki. W Europie odpowiada za blisko 40% całkowitego zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych. Dlatego tak ważny jest odpowiedzialny wybór materiałów termoizolacyjnych o doskonałych parametrach, pozwalających znacząco ograniczyć zużycie energii przez budynki, a w tym przez każde gospodarstwo domowe.