wawa
Efektywność energetyczna

Zwiększanie efektywności energetycznej

Budynki mieszkalne i komercyjne odpowiadają za około 40% energii zużywanej oraz emisji CO2 w Polsce i w innych krajach, przyczyniając się do postępującej zmiany klimatu. Naszym celem i ambicją jest bycie światowym liderem w dziedzinie energooszczędnych rozwiązań izolacyjnych dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłu.

Prawidłowy projekt budynku, materiał izolacyjny i jego instalacja mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej wydajności energetycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo nasze wełna szklana i skalna może być stosowana w ekstremalnych warunkach, zachowuje ona swoje właściwości izolacyjne zarówno w bardzo niskich i bardzo wysokich temperaturach.

Zrównoważone produkty

Wszystkie produkty z wełny mineralnej firmy Knauf Insulation są z natury przyjazne dla środowiska - posiadają wysoką zawartość materiałów wtórnych i odnawialnych, a także oszczędzają setki razy więcej energii niż zużywa się do ich produkcji. Izolacje produkowane w ECOSE® Technology to ekologiczne produkty, ponieważ:

  • są produkowane z naturalnie występujących i/lub wtórnych surowców przy wykorzystaniu biotechnologii łączenia włókien bazującej na naturalnych komponentach, wolnej od formaldehydu, fenolu i akrylu, bez dodatku sztucznych barwników oraz substancji rozjaśniających przyczyniają się do poprawy jakości powietrza wewnątrz budynków ze względu na wyeliminowanie formaldehydu i fenolu z procesu produkcji, 
  • wytwarzane są z zastosowaniem spoiwa o 70% mniej energochłonnego niż spoiwa tradycyjne, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko, 
  • zapewniają obniżoną emisyjność procesu produkcyjnego, zmniejszają oddziaływanie na środowisko pracy i poprawiają charakterystykę środowiskową budynków, w których są zastosowane; 
  • są konkurencyjne cenowo w porównaniu z tradycyjną wełną mineralną, co sprzyja zwiększeniu zainteresowania produktami zgodnymi z ideą zrównoważonego rozwoju.

W naszym raporcie „Knauf Insulation Sustainability" możesz przeczytać o  osiągnięciach, postępach w realizacji naszych celów i inicjatywach, które podejmujemy w celu zwiększenia naszego pozytywnego wpływu.

Zrównoważona produkcja

Sektor budowlany wytwarza około 1/3 wszystkich odpadów na świecie, z których większość trafia na wysypiska śmieci. W Knauf Insulation wiemy, że nie musi tak być. W procesie produkcji wełny szklanej i skalnej możliwe jest ponowne zastosowanie różnego rodzaju materiałów. W rzeczywistości około 1/3 surowców wykorzystywanych w naszej produkcji to odpady z innych branż. 

W gospodarce o obiegu zamkniętym produkty, materiały oraz surowce powinny być wykorzystane tak długo, jak to możliwe - i ponownie wykorzystywane w jak największym stopniu, gdy osiągną koniec okresu użytkowania. Wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowanie
.

Czy wiesz, że….?

Prognozuje się, że do 2050 roku na skutek stałego wzrostu liczby ludności i urbanizacji na świecie przybędzie 2,5 miliarda ludzi. Dodatkowo szacuje się, że około 1,5 miliona ludzi tygodniowo przenosi się do aglomeracji miejskich, a do 2050 roku ponad 2/3 ludności świata będzie mieszkać w miastach. Masowa urbanizacja stwarza wiele wyzwań związanych ze zdrowiem, samopoczuciem, bezpieczeństwem, stylem i jakością naszego życia. Będziemy narażeni na wyższe poziomy zanieczyszczeń, zmiany klimatyczne i masową migrację ludzi, nie wspominając już o problemach z gospodarowaniem odpadami. W samej Europie budynki odpowiadają za ponad 2/3 całkowitego zapotrzebowania na energię pierwotną oraz całkowitej emisji gazów cieplarnianych. 

Warto pamiętać, że jeśli istniejące i nowe budynki będą bardziej energooszczędne, to sprawimy, że miasta będą lepszymi miejscami do życia: zdrowszymi, bezpieczniejszymi i bardziej zrównoważonymi.